Subay Adaylarının Diploma Töreninde Bir Konuşma

Ankara Subay Adayları Talimgâhının (Okulunun) ilk mezunlarının diploma töreninde söylenmiştir.

Efendiler!
Batının hiçbir zaman bağışlayamayacağımız zalimleri, memleketimiz Türkiye’yi parçalamak, bu topraklarda yaşayan milletimizin onurunu, bağımsızlığını çiğnemek için verdikleri yüzyıllık kararı en sonunda uygulamaya koyarken milletimiz bugün dünyaya yayılan inkılâplar ve ihtilâller içinde varlığını koruma gereğinin bilincindedir. Bu düşünce, memleketimizin ve milletimizin gerçekten değerli olduğunu, bütün insanlık dünyasına hakkıyla kabul ettirmelidir. Millet, kendilerine yapılan bütün ve kötü girişimler karşısında gerçek varlığıyla ayağa kalktı ve bunun sonucu olarak Ankara’da Büyük Millet Meclisi oluştu. Elbette hainlerden söz etmek istemem. Fakat düşünceme göre bütün milletimizin bireyleri bu durumun (Meclisin kuruluşu) kuvvetlenmesi ve başarısı için bütün varlıklarını ortaya koymuşlardır.

Bunun en değerli ve en belirgin örneği, varlıklarıyla bu askerî kurumun kurulmasını gerektiren gençlerdir. Gerçekten bu gençler burada fedakârlığın maddî bir örneğini oluşturmuşlardır. Bundan dolayı hareketlerinin övülmesi ve kutlanması gerekir.
Efendiler!

Milletimizin ve onun yönetimini üzerine almış olan Büyük Millet Meclisi’nin, büyük savaşta mutlaka başarılı olacağına eminim. Bu konuların sağlanması için gereken sebepler ve araçlar vardır. Burada yalnız şunu belirtmek isterim, ordu, milletin ve milletin amaçlarının tek dayanağıdır. Ordunun kendisine verilen bu yüce görevi hakkıyla başarabilmesi için gereken özelliklerin birincisi, demir gibi bir sağlamlıktır.

Orduda sağlamlığın tek görünen aracı aydın, kahraman ve fedakâr subaylardır. Bu gün ordumuzun subayları, saydığım özelliklere bütünüyle sahiptir. Fakat buna bir şey eklemek gerekir ki, içinde bulunduğu şu olağanüstü durum ve şartların heyecanlarıyla ve amaçlarıyla yetişecek olan genç subaylarımız bize bağımsızlık için daha güçlü ümitler vereceklerdir.

İşte bugün bu basit ve gösterişsiz törenle Büyük Millet Meclisi adına büyük bir ödüle hazır bulunuyoruz. Ordumuz bugünün şartlarına ve özelliklerine hâkim genç subaylarına sahip olacak ve ordu bu genç subaylarla övünecektir.
Bu subayları Büyük Millet Meclisi’ne çalışmalarıyla takdim eden Okul Müdürü ve çalışma arkadaşlarını Büyük Millet Meclisi adına kutlarım.

Enver Aka, Ankara Subay Adayları Okulunun 50. yıldönümü sebebiyle yaptığı konuşma, Türkiye Eski Muharipler Dergisi,Sayı: 7.8-1970, s.435.