Suikastı Lânetleme Heyetine Söylev

Yüce heyetinizi tam bir saygıyla selâmlarım. Saygıdeğer İzmirlilerin ve çevresi halkının, soylu hemşehrilerimin aleyhime düzenlenen suikastten dolayı gösterdikleri üzüntüyü ve yüksek heyecanı öğrendim ve çok duygulandım.

Soyu temiz milletimin beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Bu gösteri, bana olan sevginin, konuşma duygusunun özellikle ortak idealimize olan bağlılığın yüksek derecesini doğrulayan yeni bir delildir. Sizlere teşekkür borçluyum. Beni öldürürlerse vatandaşlarımın intikamımı alacaklarından eminim. Ben ölürsem soyu temiz beraber yürüdüğümüz yoldan asla ayrılmayacağına güveniyorum;  bundan dolayı gönülüm rahattır.

Düşmanlarımız istedikleri girişimde bulunsunlar. Onların son ümit çırpınışları bizim inkılâp ateşimizi söndüremez. Onların kendilerini zarara, zaman zaman milleti acıya düşüren akılsızlıklarına acıyorum.

Cumhuriyet Hükümeti’mizin demir pençesi ve yüce İstiklâl Mahkemesi’nin adâletinin gücü duruma tamamen hâkim bulunuyor.
Saygıdeğer halka, onların adâletli uygulamalarının sonuçlarını rahatlıkla beklemelerini öneririm. Yaşasın millet! Yaşasın inkılâbımız!

Vakit: 21.06.1926, s.1