Tarsus’ta Gençlerle Konuşma

Gençlik Yurdu’nda verilen söyleve cevap:

Tarsus gençlerini övgüyle selâmlarım. Kişiler hayatta üç devre geçirir. Devletlerin hayatı da bu devreleri geçirebilir. Eski Osmanlı hükümeti bu hayata ait  devrelerin üçünü yaşadıktan sonra insanlık tarihine karıştı. Onun yerine dünya tarihinde bir yeni Türkiye devleti dikildi. Yeni Türkiye devleti bütün Türklük karakterlerini, yani onun dinç, kararlı, erdemli özelliklerini kendisinde toplamıştır.

Gençler, biz size geçmişten, geçmişin esassız rivayetlerinden geçmişin müesselerinden temizlenmiş bir yeniden doğuş sunuyoruz. Olaylardan, olayların mecburiyetinden çıkan bu doğum, sizin çok kıymetli katılımınızla, aydın yardımınızla çıktı. Bu yeni doğuşu büyütüp yükseltmek bizlerden sizlere düşer. Bu görevde başarılı olacağınıza gördüğüm deliller sayesinde kuvvetlice inananlardanım. Saygıdeğer gençler, hayat, mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır. Galip olmak, mağlûp olmak. Size, Türk gençliğine bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız.

Milletin yükselme yolları ve şartları için yapılacak şeylerde, atılacak adımlarda kesinlikle kararsızlık etmeyin. Milleti o yüksek dereceye götürmek için dikilecek engellere hep birlikte engel olacağız. Bunun için beyinlerinize, düşüncelerinize, bilginize, gerekirse bileklerinize, bazularınıza bacaklarınıza başvuracak, fakat sonuçta mutlaka ve mutlaka o amaca varacağız. Gerek burada ve gerek seyahat ettiğim bütün yerlerde genç arkadaşlarınız, hep sizler  gibi hisli, kararlı ve cesurdur. Bundan dolayı şimdiden geleceğin parlak ufuklarını görmekle mutludur. Bu millet sizin gibi evlâtlariyle lâyık olduğu olgunluk derecesini bulacaktır.

Beni çok memnun ettiniz. Huzurunuzla ve özellikle kararlı sözlerinizle mutluyum. Size, arkadaşlarınıza ve Tarsus halkına teşekkür borçluyum.

Hâkimiyeti Milliye, 25.3.1923