Tokat Milletvekili Nazım ve Arkadaşlarının Verdikleri Önerge Hakkında

Şimdi beyanatta bulunan arkadaşımızın önerisi gerçekten düşünülebilir. Fakat kısa ve pratik olarak ifade etmek isterim ki; bunun uygulanabilirliği yoktur. Çünkü bu dakikada toplanmış sonsuz telgraflar vesaire var. Bunları şimdi ayrılıp başka bir odada gözden geçirerek, bütün gerekleri yapılmalıdır. Halbuki, seçilen başkanlık divanı saygıdeğer heyeti, işte görüyoruz, burada meşguldürler ve ayrılamazlar, aynı zamanda her iki açıdan buna imkân yoktur.

Bundan dolayı acele olarak, basit ve geçici meclis deyiniz, yönetim heyeti deyiniz, her ne derseniz deyiniz, içinizden birkaç kişi ayrılsın ve bütün vatanın her bir köşesinden gelen başvurulara verilecek cevaplar beklemektedir, bunları çıkarsın ve gerekenleri Genel Kurul’a sarz etsin, asıl ve esas kararları buradan ele geçirsin ve ayrıntılara ait olan şeyleri de yapıversin ve bu şekilde makine durmasın. Sonra Bakanlar Kurulu, İcra Heyeti, buna verilecek şekil, ben de Celâlettin Arif Beyin fikrindeyim, daha derin bir şekilde araştırılmalıdır.

Oraya seçilecek kişiler görüşerek kendileri anlaşabilirler.

Bunun için zaman ayrılabilir. Fakat beklemeye uygun olmayan bir şey varsa derhal toplanmış olan maddeleri araştıracak geçici bir heyetin seçilmesidir.