Trabzon’da Bir Konuşma

Cumhuriyet Halk Partisinde söylenmiştir.

Cumhurbaşkanı’nı Cumhuriyet Halk Partisi’yle olan bağlarının sonsuz olduğunu bir daha tekrarlayarak:

-Başlangıçta beraber çalıştık. Sonuna kadar da hep beraber çalışacağız, demişlerdir.

Gazi bu durumun yeni olmadığını, Serbest Fırka’nın kuruluşu sıralarında Fethi Bey’in mektubuna verdikleri cevapta bile bu yönü açıklıkla anlatmış olduklarını hatırlatmıştır. Bu sebeple Serbest Parti’nin kendini feshe karar verirken gelecekte Gazi ile karşı karşıya geleceğinin anlaşıldığını sebep göstermesi ve bunu yeni anlamış görünmesi bile başlangıçta bir yanlış anlaşılmaya kapıldığına işaret etmektedir.

Cumhurbaşkan’ı birinci Büyük Millet Meclisi zamanından beri memleketimizde oluşan muhalif taraf ve partilerin çalışmaları ve sorunlarını hatırlatmışlar, beklenilen düşünce tartışması yerine birtakım basit duyguların çarpışmasına şahit olduğumuzu üzüntüyle kaydetmişlerdir. Gazi bütün bu deneyimlerden sonra inkılâp partisine yönelen görevlerden söz etmişler ve demişlerdir ki:

Karşımızda birçok partiler varmış gibi her gün daha fazla bir hareketle çalışmak, düşüncelerimizi halk kitlelerinin içine yaymak ve köylere kadar götürmek zorundayız. Her an tarihe karşı, dünyaya karşı hareketimizin hesabını verebilecek bir durumda bulunmak gereklidir. Düşünce ve hareketimizde bu kadar dikkatli ve uyanık bulunmak suretiyle muhalifsiz bir partinin engellerini bir tarafa atmış oluruz.

Gazi bir amaca yürürken özel çıkarların daima bir tarafa bırakılarak ve el ele vererek yürümek gerektiğini, başarı sırrı bu olduğunu, gerçek görevimiz halkın yüksek çıkarlarını sağlamaya çalışmak olduğunu eklemişlerdir.

                                       Hâkimiyet-i Milliye: 30 Kasım 1930