Trabzon’da Halk Partililerle Konuşma

Cumhuriyet Halk Partisi toplantısında Parti üyelerine söylenmişti:

Saygıdeğer Arkadaşlar!
Trabzon’u, temiz kalbli Trabzonluları şahsen gördüğümden, onların temsilcileriyle şahsen  tanıştığımdan çok mutluyum. Cumhuriyet hükümetimizin büyük partisinin kıymetli Trabzon heyetiyle parti ortamında bir arada bulunmak fırsatını bana kazandırdığınızdan dolayı mutluluğum sonsuz olmuştur.

Arkadaşlar; Halk Partisi, memleket ve millet her türlü güvenden yoksun bırakılarak felâkete atıldığı uğursuz kargaşada bütün milleti kadrosu içine alarak kuvvet ve iktidar yapan, dış düşmanlarını kovan, iç düşmanlarını yok eden, halka özgürlük ve egemenlik  sağlayan kutsal bir cemiyettir. Halk Partisi, hiçbir yalana bakmadan Türk Cumhuriyeti’ni kuran inkılâpçı bir ruhun bütün memleketlerde ortaya çıkması ve şekillenmesidir. Halk Partisi, Türkiye’yi uygar dünyaya sokan ve orada yükseltmeyi üzerine alan kararlı bir partidir. Onun için Başbakanımız saygıdeğer İsmet Paşa’nın fiilen yönettiği ve başkanlık ettiği Halk Partisi’nin Genel Başkanlığı benim için övünme nedenidir.

Arkadaşlar! bu nedenle bir Cumhurbaşkanı’nın parti başkanlığıyla ilgili yönünü ikide bir tekrar edenler ve bütün dünya bilsin ki, benim için bir taraflılık vardır:

Cumhuriyet taraftarlığı, düşüncede ve sosyal hayatta inkılâp taraftarlığı, Halk Partisinin ideali, gerçek dayanağı olan bu noktada, yeni Türkiye toplumunda bir ferdi bile dışında düşünmek istemiyorum. Onun için Cumhurbaşkanlığında bulunduğum halde Partimizin genel başkanlığını da şerefle koruyorum. Böylece yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti’nin destek ve sağlamlaştırılmasına hizmet etmekte olduğum düşüncesindeyim.

Saygıdeğer Arkadaşlar!
Fikir, düşünce ve sosyal hayatımızdaki inkılâpta, bana verdiğiniz kuvvet ve cesarete içten teşekkür ederim. Cemiyetimiz, partimiz millet içinde milletle beraber vatan ve istiklâli kurtarmakta önder olduğu gibi, fikri ve sosyal  inkılâpta da yol göstericiliğini yapacak ve mutlaka başarılı olacaktır. Partimizin kararlılık noktası milletin yüce çıkarı ve hayatıdır. Bugüne kadar bütün izler ve olaylar bunu ispat etti.

Arkadaşlar! Milletin sevgi ve güveninden emin olarak üzerinde bulunduğumuz medeniyet, yükselme ve yenilenmenin yolunda kararlı, şüphe etmeden yürüyelim.

Hâkimiyet-i Milliye, 18.09.1924