Türk Ocakları Hakkında

Hâkimiyet-i Millîye yazarına demeç:

Milletlerin tarihinde bazı dönemler vardır ki, belirli amaçlara ulaşabilmek için maddî ve manevî ne kadar güç varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı yöne yönlendirmek gerekir. Yakın yıllarda milletimiz böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin önemli sonuçlarını anlamıştır.

Ülkenin ve inkılâbın içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunması için bütün millîyetçi ve cumhuriyetçi güçlerin bir yerde toplanması gerekir.

Kuruluş tarihinden beri bilimsel alanda halkçılık ve milliyetçilik fikirlerini yaymak için bağlılıkla inançla çalışan ve bu yolda memnunluk verici görevleri yapmış olan Türk Ocakları’nın, aynı kuralları siyasal ve uygulama alanında gerçekleştiren partimle tam anlamıyla tek vücut olarak çalışmalarını uygun gördüm.

Bu kararım ise, millî kuruluş konusunda duyduğum güvenin göstergesidir. Aynı cinsten olan güçler ortak amaç yolunda birleşmelidir.”