Türk-Yugoslav Dostluğu Hakkında

Yugoslav gazetecilerine Ankara’da verilen demeç:

“Görüyorsunuz ve gözlemlemişsinizdir ki, Türk devlet adamları ve Türk milleti Yugoslav milletine, Yugoslav devletine ve Yugoslav Hükümeti’ne karşı içten duygular beslemektedir.

Bu dostluk belirtisinin bütün Türkiye tarafından, Yugoslavya hakkında beslenen gerçek duygulara tercüman olduğuma eminim. Meydana getirdiğimiz ortak dostluk sürecektir. Bu dostluğun devamına ve sürekli daha çok artmasına çalışacağım. Bu dostluk bütün barış dostları için sembol oluşturur. Böyle bir dostluk ancak insanlık ve kardeşlik duygularıyla sürdürülebilir.

İki milleti arasındaki dostluk, ifadesini yalnız sözlerde bulmuyor. Bu söylediklerim, gücüne inananların  bir ifadesi olarak kabul edilmelidir.

Türkiye ile Yugoslavya arasında varolan sağlam ilişkiler, bütün Balkan milletleri arasında var olması gereken ilişkilerdendir. Balkanlar bu ideale doğru ne kadar fazla yükselirlerse, mutluluk ve ilerlemeleri o derecede artar.

Cumhurbaşkanımız bundan sonra Yugoslavya gazetecilerinden soylu Yugoslav milleti hakkındaki dostluk duygularına tercüman olmalarını istemişlerdir.

Yugoslav gazetecileri adına cevap veren Politika gazetesinden Yossimoviç, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini sunmuş ve Yugoslav basının, dostluk ve kardeşlik duygularının sürdürüleceğini söylemiştir.

Bunun üzerine demiştir ki:
-Türk basınına da her zaman yinelediğim gibi, bu dostluk duygularını önemle kaydetmek Yugoslav basını için de kutsal bir görevdir. Bu yalnız kutsal bir görev değil, aynı zamanda bir vatan borcudur.

Ayın Tarihi: 1936, No.35, s.49