Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Beşinci Dönem Birinci Toplanma Yılını Açarken

Büyük Milletin yüce vekilleri!

Meclisin beşinci dönemini açarken sizlere derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar).

Meclis, uluslararası durumun çok önemli bir döneminde çalışmaya başlıyor.

Olaylar, Türk milletine iki önemli kuralı yeniden hatırlatıyor: Yurdumuzu ve haklarımızı koruyabilecek güçte olmak… Barışı koruyacak uluslararası çalışma birliğine önem vermek… (Alkışlar).

Barışın bozulması nedeniyle, üzüntü duymamak imkânsızdır. Bu durumda, bugünkü ağır anlaşmaların ortadan kalkması, uygar insanlığın başlıca dileği olmalıdır. (Bravo sesleri, alkışlar).

Bizim barış ülküsüne ne kadar bağlı olduğumuzu, bu ülkünün güvenlik altına alınmasındaki dileğimizin ne kadar köklü olduğunu açıklama gereğini görmüyorum.

Bu konuda çalışan Uluslar sosyetesinin tecrübelerinden yararlanılarak prensiplerini geliştirmesi ve barışı korumak için gücünü arttırması en içten arzumuzdur. (Bravo sesleri).

Sayın arkadaşlar!
İç yönetim kuruluşlarımızı, yurdun doğu bölgelerinden başlayarak genişletmek gereğini duymaktayız.
Yeni iki genel müfettişlik ve yeni bazı illerin kurulması gerekli görülmektedir. Bu arada, Dersim bölgesinde önemli bir reform programının uygulanması da düşünülmüştür.

İllerimizin sürekli denetiminin ve ortak işlerinin bir elden yönetilmesini sağlayan genel müfettişlerden birçok yararlar bekliyoruz.
Doğu illerimizin başlıca ihtiyacı, orta ve batı illerimize demiryolları ile bağlanmaktır. Doğuya ilerleyen iki ana demiryolunun hızla bitirilmesini ve bunları birbirine bağlayacak yollar ağına, şimdiden başlanmasını gerekli görüyoruz.
İran-Türkiye transit yolunun yapılması için çalışmalar özenle sürdürülmelidir.
Liman ve sulama işlerinde ivedi yapılacak işler vardır. Sağlık savaşının da yeni durumlara göre genişletilmesi zorunludur.
Saydığım bütün bu işleri, hükümetin kesin bir program içinde yürütmesini bekleyebiliriz.
Üzerinde önemle durmak istediğim başka bir konuyu da açıklamak istiyorum:
Türk ülkesi içinde köylere varıncaya kadar küçük büyük bütün şehirlerimizin, birer genlik ve bayındırlık çalışmalarının sürdürülmesi önde gelen amaçlarınızdandır. (Alkışlar).

Türke ev ve bark olan her yer sağlığın, temizliğin, güzelliğin, modern kültürün örneği olacaktır. (Alkışlar).

Devlet kurumları yanında, doğrudan doğruya bu işlerle ilgili olan belediyelerin bu görüş ve düşünüşle çalışmalarını istiyorum.
Belediyelerin devlet merkezinde toplanışı, bu işin sonucu değil başlangıcıdır.

Bayanlar, baylar!
Endüstri programımız normal gidiyor. Bununla birlikte yurdun endüstrileşmesine daha çok hız verilmesi ve yakın bir çağda, yeni bir ikinci programa başlanması gerekliliğine dikkatinizi çekmek isterim.

Maden işleri yeni bir açılma dönemindedir. Maden mühendislerimizi, ihtiyaca yeter sayı ve değerde yetiştirme konusuna önem vermek gereklidir.

Kömür bölgelerinin rasyonel işlenmesi için önlemler aramak da gereklidir. (Alkışlar).

Bir de arkadaşlar, köylümüzün genlik düzeyinin yükselmesi önlemlerine daha geniş ölçüde devam edeceğiz. (Alkışlar).
Aydın milletvekilleri, kültür yapımızın, yeni ve modern temellere göre kurulmasını durmadan sürdürüyoruz. Türk tarih ve dil çalışmaları, büyük inançla beklenilen nurlu verimlerini şimdiden göstermektedir. Ulusal musikimizi modern teknik içinde yükseltme çalışmalarına bu yıl daha çok emek verilecektir.

Ulusal kültür için gerekli olduğu gibi, uluslararası ilişkiler yönünden yüksek önemi belli olan radyo işine önem vermeniz çok yerinde olur.

Sayın arkadaşlar!
Maliyede geçen yıl, cesaretle aldığınız önlemlerin ne kadar yerinde olduğu belli olmuştur. Tuz ve şeker fiyatlarının düşürülmesi, halkı sevindirmiş ve tüketimi arttırmıştır.

Bu yıl, başka konularda da bu yönde önlemler alacaksınız. Sayım vergisinde ve bina değerinde indirim faydalı olacaktır. Arazi ve yapı vergilerinin özel idarelere devri, önemli reformlardan sayılacaktır.

Vergi indirimlerini hazinenin karşılayabilmesi, memleketin ekonomik gücünün yüksekliği konusunda değerli bir belgedir. (Alkışlar).
Ekonomik kuruluş, teknik temeller üzerine yerleşerek yükseldikçe, yurdun verimi çok daha fazla olacaktır. Ancak, bütün özenimizi vererek vatanın kurumlaşma hızını arttırmak gerekir.

Uluslararası siyasanın gidişi, milletleri koruma araçlarını arttırmayı da gerekli göstermektedir. Bunun malî önlemlerini dikkatli ve doğru bir biçimde araştırmanızı dilerim.

Uçak filolarımızı oluşturmak için büyük milletimizin yüce ilgisini heyecanla anmak borcumdur.

Son uluslararası olaylar, Türk milleti için kuvvetli bir hava ordusunun ne denli önemli olduğu konusunda bir kanıt olmalıdır. (Alkışlar). Çok emekle kurduğumuz, canımızla korumaya ant içtiğimiz kutsal yurdun, havadan saldırılara karşı güvenlik altında bulunması demek, bize saldıracakların, kendi yurtlarında, bizim de aynı zararları yapabileceğimize güvenimiz demektir. (Şiddetli alkışlar, bravo sesleri) Bu güveni her gün artıracak araç bulmakta büyük Türk milletinin ne yüce bir duyguyu kalbinde taşıdığını, her kişinin vatan için tutuşan gözlerinde okumaktayız. (Alkışlar).

Havacılarımız, bütün ordu ve donanmamız gibi vatanı korumaya hazır kahramanlardır. (Alkışlar) Büyük millet, bu soylu evlâtlar ile kendini mutlu sayabilir. (Alkışlar).

Sevgili arkadaşlarım!
İşlerimiz çoktur, geniştir, önemlidir. Fakat başarılacağına sarsılmaz güvenim vardır. Çünkü Meclis, vatanseverliğin, çalışkanlığın, tedbirde isabetin ideal örneğidir. (Alkışlar). Kamutay, yurdun korunması onun bayındırlığı için en yüksek ulusal esinlenme ve güç kaynağıdır. (Şiddetli ve süreli alkışlar).
ve süreli alkışlar).