Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dördüncü Dönem Dördüncü Toplanma Yılını Açarken

Büyük Millet Meclisi’nin sayın üyeleri!

Büyük Millet Meclisi’nin dördüncü döneminin dördüncü toplanma yılını açarken, ulusun değerli vekillerine saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

Geçen yıl içinde, yurtta çok gerekli işler görülmüştür. Dışişlerindeki aralıksız çalışmalarımızda, genel siyasamıza, ulusal ülkümüze uygun olarak başarılar kaydedilmiştir. Bundan ötürü, Büyük Meclis’in ulus işlerindeki özeni, ulusumuzun canlılığı, gerçekten övünç ile anılmaya değer. (Alkışlar)

Arkadaşlar!
Ülkenin ekonomik durumunu sağlamlaştırarak genişletmek en önde tuttuğumuz işlerdendir. Onun için, sanayi programımızı durmadan yürütmekteyiz.

Tasarlanan fabrikalardan çoğunun temelleri atılmıştır. Hepsinin kurulup işletilmesi için fence ve maliyece gerekenler de bulunmuştur. (Alkışlar).

Ülkenin en belli eksikliğini giderecek olan bu fabrikaları, çok geçmeden kurup işletmek, hükümetin en önde göreceği işlerden olacaktır.

Ticaret bağlılıklarımız, karşılıklı, denk anlaşmalar çevresi içindedir.
Ekonomik sıkıntının ortaya çıkardığı yeni gidişler içinde, yeni ticaret yöntemlerinin iyilikleri görülmüştür. Ancak, bir yandan da dış ticaretimizi, yardımcı kurumlarla, doğru bilgilerle kolaylaştırmak yolları araştırılmalıdır.
Arkadaşlar!

Bilirsiniz ki, dışarıya sattıklarımızın başlıcası, ekim ürünlerimizdir. Bu yıl ürünlerimizden bir nicesinin değeri geçen yıllara göre daha elverişli olmuştur.

Yapılan siloların da yurdumuzun üstün güzellikte olan ürünlerini piyasalara tanıtmakta çok yardımı olacaktır.  Bununla birlikte, ekim işine, ürünlerimizin arttırılmasına, bütün özeninizi vermeniz çok yerinde olur.

Arkadaşlar!
Yurdun bayındırlığı programı da büyük emekle durmadan yürütülmektedir.  Bugün yapılmakta bulunan yeni demiryolları 500 kilometreyi geçmektedir. Satın alınanlarla birlikte devlet elindeki demiryollarımız beş bin kilometreyi geçer. (Şiddetli alkışlar).

Arkadaşlar!
Geçen yıl, bütçede alınan tutumlardan, ölçülerden ayrılmayarak yürümeye özenle çalışılmaktadır. Devlet gelirinin, oranlandığı gibi, gerçekleştirileceği umulmaktadır. Türk parası sağlam değerini tutmaktadır. (Alkışlar) Hükümet bu siyasaya çok değer vermektedir, bundan böyle de bu siyasadan ayrılmayacaktır.

Ergani borcunun üçüncü bölümü de bu yıl, beklenildiği gibi kapanmıştır. Ulusumuzun, böylelikle hem devletin maliyece olan gücüne güvenini, hem de bayındırlık siyasamıza verdiği değeri, bir daha göstermiş olması övünülecek bir gelişmedir. (Alkışlar).

Devlet işlerini, maliyece sağlam bir temel üzerine kurmak için, Millet Meclisi’nin gösterdiği uyanıklığı övgülerle anarım.
Ulusun, ulus gençlerinin, çocukların sağlıkları sağlamlıkları üzerine düşmemiz çok gerekli bir ve iştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın bu yönden bize kıvanç verecek yolda çalışmakta olduğunu görmekteyiz. (Alkışlar).

Kültür işlerimiz üzerine, ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da, Türk tarihini, doğru temeller üstüne kurmak, öz Türk diline, değeri olan genişliği vermek için candan çalışılmakta olduğunu söylemeliyim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı verimlere ereceğine şimdiden inanabilirsiniz. (Alkışlar).

Arkadaşlar!
Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır, ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. (Alkışlar). Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi ve kavrayabilmesidir.

Bugün dinletilmeye çalışılan musiki yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. (bravo sesleri, alkışlar) Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak onları bir gün önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerektir. Ancak bu şekilde Türk ulusal musikisi yükselebilir ve evrensel musiki içinde yerini alabilir.
Kültür İşleri Bakanlığı’nın buna değerince özen vermesini, kamunun da bunda ona yardımcı olmasını dilerim.

Arkadaşlar!
Uluslararası dünya, geçen yıl içinde korunma kaygısına düştü, bu yüzden de bütün ülkelerde silâhlanmaya hız verildi.
Cumhuriyet Hükümet’i de, bundan dolayı bir yandan ulusal koruma gücünü pekiştirmeye çalışırken, bir yandan da barışın sarsılmaması için ulusların birlikte çalışmasına umut veren yoldan ayrılmamak uğrunda elinden geleni esirgememiştir. (Sürekli alkışlar).

Cumhuriyet Türkiye’sinin, dostluklarına çözülmez bağlılığı, geçmiş yıllarda, türlü işlerde denenmiştir. (bravo sesleri, alkışlar). Ulusumuzun dünyaca tanınmış özelliğinin gereği de karşılıklı verilmiş sözü tutmaktır. (Alkışlar). Buna nasıl özenildiği, bundan böyle de özenileceği bellidir.

Balkan antlaşması (Sürekli alkışlar). Balkan Devletleri’nin, birbirlerinin varlıklarına özel saygı beslenmesini göz önünde tutan mutlu bir belgedir. (Alkışlar).
Bunun, sınırların korunmasında, gerçek bir değeri olduğu besbellidir.
Ankara’da toplanmış olan “Balkan Antlaşma Divanı”nın verimli ve yerinde çalışmasını, ulusumuz sevgiyle karşıladı. (Alkışlar).
Arkadaşlar!
Ulusumuz, genel ekonomik, genel siyasal alanlardaki karşılıklığı büyük olgunlukla karşılamıştır. Kendine gösterilen yolun doğruluğunu anlamıştır, yeniden çıkabilecek güçlükleri yenmeye de hazır olduğunu göstermiştir. (bravo sesleri, alkışlar).

Son belediye seçimlerinde oy kullanabilecek olanların, yüzde yetmişbeşinden çoğu oylerini kullanmışlardır. (bravo sesleri, alkışlar).
Ulusun, içeride birliğinin hem belli, hem denenmiş olması gelecek için en büyük güvençtir.

Arkadaşlar!
Dördüncü Büyük Millet Meclisi, ulus birliğinde, devlet siyasasında yüksek çalışma değerini göstermiştir. Bu toplantı yılındaki çalışmalarınız sırasında, sizin gelecek ulus işleri için de en doğru yolları bulup göstereceğinize güvenimiz vardır. Toplantınız kutlu olsun. (Sürekli alkışlar)