Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dördüncü Dönem İkinci Toplanma Yılını Açarken

Büyük Millet Meclisi’nin Saygıdeğer Üyeleri,

Büyük Millet Meclisi’nin dördüncü döneminin ikinci toplanma yılını açıyorum. Yüce milletimizin değerli vekillerini, saygı ve sevgi ile selâmlarım.

Aziz arkadaşlarım!
Milletlerarası siyasal, ekonomik bunalımlar nedeniyle insanlığın çekmekte olduğu sıkıntı ve acılar sürmektedir. Siyasal bunalımın içyüzü, Silâhları Bırakma Konferansı’nın zorluklarında özel olarak gözlenebilir. Ekonomik bunalım ise, milletler arasında değişimin azalması ve daralması ile alanını genişletmiş ve etkisini arttırmıştır.

Bize göre, milletlerarası siyasî güvenliğin gelişmesi için ilk ve en önemli şart, milletlerin hiç değilse barışı koruma fikrinde içtenlikle birleşmesidir. (alkışlar).

Biz, ekonomik genişliğin temelinin de, ancak her milletin refah içinde yaşamaya ve ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir anlayışla ve bütün milletlerin birlikte çalışmalarıyla sağlanabileceği görüşündeyiz. (Alkışlar)

Sayın milletvekilleri!
Bütün milletlerin güçlükle göğüs germeye uğraştıkları zorluklar içinde milletimiz büyük canlılık ve hükümetimizde yerinde davranış göstermektedir. (alkışlar).

Komşularımızla ve bütün milletlerle ilişkilerimiz ciddî, içten, barış ve güven fikrine dayalı olarak gelişmektedir. (alkışlar) Dostlar arasında dürüst bir durumun korunması bizim her zaman çok önem verdiğimiz bir ilkedir. (alkışlar).

Milletlerarası ekonomik güçlüklere karşı, bugünkü duruma göre, koruma, dengeleme ve gelişim için önlemler almaktayız. Karşısında bulunduğumuz her olanağı genişlik ve kolaylık yolunda uygulanmaya çalışıyoruz. Millî ekonominin ve paranın gösterdiği güç ve devamlılık, alınan önlemlerin uygun oluşuna inandıracak niteliktedir.

Bütçenin durumu, tahminlerin bu yıl gerçekleşebileceği konusunda güçlü umutlar vermektedir. Her halde dengeli bir bütçenin sağlanması, gelecek yıla yönelik kaygılarımızın, yine özü olacaktır.
Aziz arkadaşlar!
Her zaman göz önünde bulundurduğumuz ana işlere ara vermeden çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Demiryolu programının uygulanmasına devam edeceğiz. (Alkışlar).

Tarım alanında yenilenme kuruluşlarını tamamlayacağız. İhracat mallarımıza dış ülkelerde alıcı bulmak ve satışlarımızı çoğaltmak için her önlemi arayıp bulmak önem verdiğimiz noktadır. (Alkışlar) Millî ihtiyaç ve çıkarımız için gerekli olan sanayi kuruluşlarının bir an önce kurulması konusunda da önemle çalışıyoruz. Sosyal hastalıklar ile uğraşım çalışmalarını artıracağız. (Alkışlar).

Millî kültürün her alanda açılarak yükselmesini, Türk Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak sağlayacağız. (Alkışlar)

Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet kuruluşlarımızın dikkatli ve ilgili olmasını isteriz. (Alkışlar)
Sayın arkadaşlar!
Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. (Alkışlar)

Büyük Türk milletinin, bu yoldaki hızını her imkân ile artırmaya çalışmak, hepimizin en kutlu görevlerindendir. (Sürekli alkışlar)