Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Üçüncü Dönem Dördüncü Toplanma Yılını Açarken

Büyük Millet Meclisi’nin Saygıdeğer Üyeleri,

Yüksek kurulunuzu saygıyla selâmlayarak yeni toplanma yılınızı açıyorum. Ülkede büyük reformlar ve yararlı çalışmalar ile seçkin bir yeri olan III. Büyük Millet Meclisi’nin, önümüzdeki son faaliyet yılını da milletimizin ihtiyaçlarını sağlama çalışmaları ile geçireceğine eminim.

Saygıdeğer Efendiler!
Geçen yılımız önemli olaylarla doludur. Yıllardan beri dış ülkelerde beslenen karıştırıcı unsurların saldırı amaçları, bu yıl doğu illerimizde vatandaşlarımızın huzurunu bozan olaylara neden oldu. Ayrıntılarını bildiğimiz bu olaylar, vatan düşmanlarını ümitsiz kılan sonuçlarla bitirildi. Bu sonuçları, vatandaşların Cumhuriyeti korumada gösterdikleri ilgi ve duyarlılığa ve Cumhuriyet ordusu ile jandarmasının övüneceğimiz yetenek ve cesaretine borçluyuz. Bu yüzden şehit olan vatandaş ve askerlerimizi saygı ve minnetle anarım. Ordu ve jandarmamızı yönetenlerin en az yükle vatanı dertten kurtaran önlemlerini, özverilerini ve görev başında bulunan mülkî memurlarımızın çabalarını teşekkürle anıyorum.

Geçen olaylar, Cumhuriyet’in gücünün sağlamlığını bir kez daha göstermiştir. Bu olaylar, vatandaşların her türlü mutluluk ve huzurunun Cumhuriyet kanunlarında belirlenen millî birlikte saklı bulunduğunu, vatan dışından hiçbir kandırma ve kışkırtmanın etkili olmayacağını da anlatmıştır, ümidindeyim. (Bravo sesleri, alkışlar).

Arkadaşlar! Bugünlerde İzmir’de yaşanan sel afeti bizi çok üzdü. Bu afetin ölüme neden olması üzüntümüzü arttırdı. Cumhuriyet Hükümeti gereken önlemleri büyük bir özenle almaktadır.

Arkadaşlar! Geçen yıl içinde uğraşmak zorunda kaldığımız büyük olay millî para kriziydi. Bu krizi karşılamak için alınan önlemlerin olumlu olduğu görülmüştür. En önemli konu da ekonomik görüşe göre milletin uyanıklığı ve kendi yaşama hakkına olan güvenidir.
Meclis ve hükümet tarafından alınan önlemler, özellikle bu konuda birleşir. Bugün, içinde bulunduğumuz durum malî ve ekonomik önlemlerin ve ölçülü davranmanın özenle sürdürülmesini gerektirmektedir.

Efendiler, özellikle tarımla ilgili ülkelerde duyulan dünya çapında bir ekonomik kriz vardır. Bu kriz doğal olarak bizim memleketimizi de etkilemiş ve ağırlığını hissettirmiştir. Bu sıkıntı karşısında eşi görülmemiş çöküntü ve kurak yıllardan sonra vatanımızın gösterdiği hayat ve dayanma gücü, ancak Türk milletinin yapısındaki güç ve Büyük Millet Meclisi’nin önlemlerindeki uygunlukla açıklanabilir.
Yıllardan beri alınan önlemlere önümüzdeki yıl daha geniş oranda gerek olacaktır. Çok tutumlu bir yönetim şeklinin resmî ve özel bütün işlemlerimize hâkim olması gerekmektedir. (Alkışlar)

Bu nedenle hükümet, bütçeyi önemli tasarruflarla Büyük Meclis’e sunmuştur. Vergilerde ayrıntılarını bildiğiniz değişiklik ve reform, hem ödeyen için kolaylıklar getirmiş olacak, hem de özellikle ekonomik kolaylıklar sağlanmış bulunacaktır. İşlemlerle ilgili vergiler üzerindeki düşüncelerimiz bu konuyu sağlayacaktır.

Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kurulması ve hisse senetlerinin vatandaşlara sunulması pek yakındır. Ülkemize hem malî, hem ekonomik yönden büyük bir destek olacak bu malî kuruluşa vatandaşların önemli ilgi göstereceklerinden şüphemiz yoktur.
Osmanlı borçlarının, ülkenin hayat ve gelişmesini korkutmayan, âdil ve uygulanabilir bir biçimde ödemeye bağlanması için Cumhuriyet Hükümeti’nin iyi niyetle çalışması doğaldır.

Ticaret antlaşmalarının görüşmeleri çoğunlukla sonuçlanmıştır. Ticarî ilişkilerin genişlemesi için harcanan çabalar, ülkenin ekonomik gelişmesine şüphesiz dayanak olacaktır.

Efendiler! Geçen yılın önemli olaylarından biri de Sivas’a trenin ulaşmasıdır. Bu kadar zorluklar içinde vatanımızı daha fazla geliştirmeye ve kuvvetlendirmeye dayanak olacak olan bu eserin gelecek Türk nesilleri tarafından şükranla anılacağına eminim. (Şiddetli alkışlar)

Saygıdeğer Efendiler, dış siyasetimizde barış ve iyi ilişkiler amacı, içtenlikle izlenecektir.
Ümit ederim ki, milletlerarası ilişkilerde dostluklara bağlı ve hiçbir ülkeyi karşısına almayan açık ve dürüst yolumuz ve anlayışımız gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır.

Dışişleri Bakanımızın, büyük komşumuz ve dostumuz Sovyet Rusya’ya olan ziyaretlerinde gördüğü içten kabul bizi duygulandırdı. (Alkışlar) İki ülke ilişkilerinin sağlamlığı, bu nedenle de ortaya çıkmış oldu. Bu gerçekten sevindirici bir olaydır. Komşumuz ve dostumuz Yunanistan Başbakanı’nın ve Dışişleri Bakanı’nın Ankara’yı resmen ziyaretlerini özel bir önemle anıyorum.  Türkiye ile Yunanistan’ın yüksek çıkarları, birbirlerine zıt olmaktan çıkmıştır. Bu iki ülkenin yakın bir dostlukla kendileri için güven ve güç görmelerinde uygunluk vardır.

İki cumhuriyet arasında açılan yeni dönemin yeni temellerini anlaşmaya bağlayan belgeler yüksek kabullerinize sunulmuştur.
Macaristan ile aramızdaki eski ve denenmiş dostluk, sayın başbakanlarının resmî ziyaretleri ile açık bir önem ve değer kazandı. (Bravo sesleri, alkışlar). Ülkelerimiz arasındaki iyi ve yakın ilişkilerin artarak gelişmesini ummaktayız.
Milletin Saygıdeğer Vekilleri!

Adliyemiz, siyasal çalışmalar içinde, vatandaşın güvenliği ve onurunu, Cumhuriyet’in asalet ve varlığını, hükümetin güvenilirliği ve etkisini koruma yolunda yeni bir sınav geçirdi. Bunu önemle belirtmek isterim.
Adliyemiz, güven duyduğumuz yüksek gücü sayesinde cumhuriyet yazgısı olan gelişimi izleyecek, çeşitli şekil ve kılıktaki saldırılara karşı vatandaşın hukukunu ve ülkenin düzenini koruyacaktır.

Sayın Arkadaşlarım!
Siyasal hayatımızda yeniden partilerin ortaya çıkması, ülkede belediye seçimlerini izleyen yakın günlerde oldu. Bununla ilgili olarak dikkat edilmesi gerekli gelişmelerin de tanığı olduk. Bu gözlemlerin verdiği deneyden Türk milleti, cumhuriyetin geleceği ve gelişmesi için yararlanacaktır. Siyasî alanda karşılıklı çalışmaların verimli gelişmesi ancak vatandaşlar arasında düşmanlık yaratılmasına izin verilmemesi ile sağlanabilir. (Bravo sesleri alkışlar) Bunun önlemleri, partilerin içine girebilecek dost olmayan ve gizli amaçları bulunan unsurların, kanun dışı çıkarlar arayan amaçlı kişilerin bütün milletçe lanetlenmeleri ve cumhuriyet ilkelerine göre çalışan partilerin, bu gibilerin girişimlerinden her zaman uzak kalınmasıdır.

Ülkede basın özgürlüğünün de demokratik yönetime yaraşır bir ağır başlılıkla kullanılmasında daha dikkatli davranılacağını ümit ederim.

Özgürlüğün kötüye kullanılmasının neden olduğu çok büyük sıkıntılar çekmiş olan bu ülkede, bu özene özellikle gerek olduğu düşüncesindeyim. (Bravo sesleri alkışlar).

Saygıdeğer Efendiler!
Üçüncü Büyük Millet Meclisi’nin verimli ve yurtsever çalışmaları, bu devrede tamamlandıktan sonra yeni seçimlere gireceğiz.
Edindiğimiz deneyler, gelecek seçimlerde vatandaşın oyunu güven içinde ve rahatça kullanabilmesini sağlamak için yasal ve idarî önlemlerin geliştirilmesini ve partilerin doğru kararlar almasını ve uygun davranışlarda bulunmasını gerektirmektedir.

Arkadaşlarım!
Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir.

Büyük millî sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi’nde çözümlendi. Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler alınabilecektir.

Türk milletinin sevgi ve bağlılığı her zaman Büyük Millet Meclisi’ne yönelmiştir ve hep oraya yönelecektir. (Şiddetli ve sürekli alkışlar)