Türkiye’nin Barış Şartları Hakkında

United Press yazarına demeç (Hâkimiyet-i Millîye):
– Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin barış programındaki ana noktalar nelerdir?
– Misak-ı Millî
– Boğazlar meselesinin çözümü için önerdiğiniz çözüm yolu nedir?
– İstanbul ve Marmara’nın güvenliği korunmak şartıyla Boğazların dünyaya açık bulunması ana amacımızdır. Bu konuda ilgili devletler ile birlikte bulacağımız çözüm mantıklı ve geçerli olacaktır.
– Petrol bölgesini isteyecek misiniz?
– Musul ili millî sınırımız içindedir.
– Amerika Birleşik Devletleri hakkında ne türlü bir ekonomi politikası izleyeceksiniz?
– Amerika’nın millî çıkarlarımızı olabildiğince sağlayabilecek olan büyük sermaye ve kaynaklarından yararlanmaya önem vermekteyiz.
– Amerika ve Avrupa kamuoyuna daha bazı şeyler söylemek istiyor musunuz?
– Amerika ve Avrupa ve tüm medeniyet dünyası bilmelidir ki, Türk halkı her medenî ve yetenekli millet gibi, kayıtsız, şartsız hür ve bağımsız yaşamaya kesinlikle karar vermiştir. Bu yasal kararı çiğnemeye yönelen her güç, Türkiye’nin sonsuz düşmanı kalır. Bu konuda insanlık ve medeniyet dünyasının öz vicdanı kesinlikle  Türkiye ile birliktedir. Ülkemizin haksızlıkla uğradığı yıkımları onarmak ve yıllardan beri türlü türlü engeller altında zorlanan ekonomik hayatımızın yasal açılışını sağlamak ve bilim ve kültür içinde çalışkan bir hayata kavuşmak, barış ilkemizdir.