Türkiye’nin Barış Şartlarına İlişkin Sorulan Bir Soruya Cevap

Entransigeant Muhabirine demeç (Vakit)

Türk barış şartları Misak-ı Millî’nin duyurulma günü olan 28 Ocak 1920 tarihinden beri tüm dünyaca bilinir. Bu şartlar şu şekilde özetlenebilir: Türkiye’nin millî sınırları içinde politik, ekonomik tam bağımsızlığının onaylanması Fransa ile yapılan 20 Ekim anlaşması Türkiye’nin, bağımsızlığına saygı gösterildikçe barışsever ve anlaşmacı olduğunu kanıtlar. Fransa’nın imzasıyla yetinebilen herkes hemen Türkiye ile barış yapabilir.

Temsil ettiğiniz gazetelerin bu gerçeği bir kere daha duyurduklarını görmekle mutluluk duyarım.