Türkiye’nin İstediği Barış

Anadolu Muhabirine demeç (Vakit):

Lozan Konferansı görüşmeleri son günlerde hoş olmayan bir aşama göstermektedir. Müttefikler Türkiye’nin, halkımızın varlığı ve gelişimi için kesinlikle mecburî olan şartları, şu ana kadar kabul edecek ve onaylayacak bir düşünceye gelmedikleri anlaşılıyor. Medenî milletler, ülkeler için söz konusu edilmeyecek birtakım bağımsızlığımızı bozucu şartlar ve istekleri Türkiye için uygun görmekte olan Müttefikler inadı ve üstelemesi, dünyanın şaşkınlıkla karşılaması gereken bir olaydır.
Türkiye, çıkarları karşısındaki davranışlara Fransız ve İtalyan delegelerinin İngiliz delegeleri ile adeta yarışıyor gibi katıldıkları görülmektedir.

Biz bağımsızlığımızı sağlayan bir barış istiyoruz. Bunu güvenilir görmedikçe yaşayabilmek için gereksinim duyduğumuz vasıtaları sağlamak üzere tam bağımsızlığa ulaşıncaya kadar başladığımız işte devam edeceğiz. Milletin gerçek kararı budur. Milletimizin bu kararını ne olursa olsun uygulamak için her türlü önlem zaten alınmış bulunuyor.