Üçüncü Kez Cumhurbaşkanlığına Seçilmeleri Üzerine

Saygıdeğer Efendiler!

Beni tekrar Türkiye Cumhurbaşkanı seçmekle kendi adıma ve büyük milletimiz adına hakkımda gösterdiğiniz güvene teşekkür ederim. Bu güvenin bana yüklediği sorumluluğun ağırlığını anlıyorum. Bunun gereklerini yerine getirmede başarının, saygıdeğer milletimizin sevgi ve güvenine ve büyük Heyetiniz’in ciddî yardımına bağlı olduğunu içtenlikle bildiririm. Bu sevgi ve yardımın benden esirgenmeyeceğine eminim. Büyük milletimiz için yüksek mutluluklar ve Yüce Meclis’e çalışmasında başarılar dilerim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin saygıdeğer üyesi ve cumhurbaşkanı sıfatıyla, cumhuriyetin kanunlarına ve millî hâkimiyet kurallarına uymak ve bunları savunmak, Türk milletinin mutluluğuna sadık bir şekilde ve bütün kuvvetimle çalışmak, Türk devletine yönelecek her tehlikeyi tam bir şiddetle engellemek, Türkiye’nin şan ve şerefini korumaya ve yükseltmeye ve üzerime aldığım görevin gereklerine hayatımı adamaktan ayrılmayacağıma -karşınızda- namusum üzerine söz vererek ant içerim.