Yeni Türk Harfleri Hakkında

Anadolu Ajansı yazarına: (Hâkimiyet-i Millîye).

İlk tümen komutanı olduğum Tekirdağ’ını da 14 yıl sonra ziyaret edebildim. Bundan çok memnun ve mutluyum. Ancak, daha çok memnun ve mutlu olduğum nokta şudur: Tekirdağlı vatandaşlarım daha şimdiden yeni Türk harflerini yazıp okumayı hemen öğrenmişlerdir diyebilirim. Memurların hepsini kendim sınav yaptım. Sokaklarda ve dükkânlarda halk ile görüştük. Arap harfiyle hiç yazmak okumak bilmeyenlerin Türk harflerine hemen alıştıklarını gördüm. Şimdilik ortada yetkili makamların onayından geçmiş bir kılavuz olmadan, henüz okul öğretmenleri gösterme işine geçmeden, yüce Türk milletinin hayırlı olduğuna inandığı bu yazı sorununda bu kadar yüksek şuur ve kavrayış ve özellikle çabukluk göstermekte olduğunu görmek, benim için cidden büyük, çok büyük mutluluktur.

Bu konu, mutlaka yabancılar için şaşırma nedeni olacaktır.

Az zaman sonra, yeni Türk harfleriyle, gözler kamaştırıcı Türk manevî yükselişinin ulaşabileceği gücün ve saygınlığın uluslar arası seviyesini gözlerimi kapayarak şimdiden o kadar parlak görüyorum ki, bu görüntü beni kendimden geçiriyor.

Ben yalnız bugün Tekirdağlılarda sezdiğim ruhsal ve duygusal durumlara, yalnız buna da dayanarak kesin olarak bildirebilirim ki, bütün Türk milleti, bu konuda benim gördüğümü, benim duyduğumu aynen görmekte ve duymaktadır. Bu kadar hassas ve anlayışlı olan Türk milleti kendisinin refahına, yükselmesine binlerce yıldan beri engel olmakta olduğunu, artık ayırdığı bütün maddî ve manevî engelleri yıkacak, parça parça ederek ortadan kaldıracaktır. Bunda artık kuşkuya yer yoktur. Beynini, vicdanını bu kadar kesin kararlılıkla temizlemeğe karar vermiş olan büyük milletimin geleceğini düşünmek hiç de güç değildir.