Yugoslavya Elçisi’nin Söylevine Cevap

Çankaya’da Yugoslavya Elçisi M.Nechitch’in güven mektubunu sunma töreninde Elçi’nin konuşmasına verdiği cevap:

Sayın Elçi!
Yugoslavya Kralı’nın sizi yanıma özel konumlu delege ve Orta Elçi atadığını bildiren mektubu büyük bir memnuniyetle okuyorum. Selefiniz (bir önceki) M.Tadiç’in ayrılış mektubunu da aldım.

Hakkımdaki sözlerinizden ve Türk milletinin yükselme yolundaki devamlı çalışmasını, Yugoslav milletinin barışma duygusu ile takip etmekte olduğuna ait açıklamalarınızdan çok duygulandım.

Yugoslav milletinin yükselme ve rahatlığını sağlamaya  yöneltilmiş olan çalışmayı biz de iyi bir ilgi ile takip ediyoruz. Bu konuda harcanan çabaların başarıya yaklaşmasını içtenlikle dilerim. Barış ilkesi insanlığın yükselmesi ile uygun olarak kuvvetlenmektedir. Harpten büyük zararlar görmüş milletlerin bu ilkeye daha büyük bir doğruluk ve içtenlikle bağlı olacakları tabiîdir.

Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin temelidir. Aynı amacın Yugoslavya tarafından da hedef kabul edildiğini resmi dilinizden duymakla özellikle mutluyum. Bu ilkenin bütün devletlerce siyaset temeli kabul edilmesiyledir ki, medeniyet için ve milletlerin mutluluk ve rahatlığı için en gerekli olan barış karar bulmuş olur.

Yüce şahsınızın her iki memleket arasında uzun zamandan beri asılı bulunan maddî sorunların hızlı bir şekilde yoluna koyulacağı ümidini veren güvencenizden çok memnun oldum. Bu sorunların halli birçok Türk vatandaşını kuvvetle ilgili yapmaktadır. Buradaki aydın hareketlerinizin işte bu halli kolaylaştırma konusunda büyük bir faydası olacağından asla şüphe etmiyorum.

Yüksek görevinizin yerine getirilmesinde şahsî desteğimle Cumhuriyet Hükümetinin her türlü kolaylaştırmasına sahip olacağınıza güvenebilirsiniz.

                        Ayın Tarihi, Sayı:79-81, s.6786-6787, 1930.