Yüksek Askerî Danışma Kurulu’nda Üyelere Söylev

Şura kurulunun açılışı nedeniyle:

Yüksek Askerî Şûra’nın ilk toplantısını açmakla mutlu ve huzurluyum. Bu sebeple seçkin heyeti, seçkin kişilikli ve fedakâr cumhuriyet ordusunu selâmlarım.

Atatürk, cumhuriyet ordusunun kudret ve kıymetini devamlı yükseltmek için yapılacak işlerin öneminden sözederek konuşmasını şöyle bitirmiştir: Bu işin ilmi açıdan uygulama ve gereklerin belirlenmesi ve Şûra’nın genel görevleri arasında özellikle bu konunun hatırlanması önem taşımaktadır. Danışma kurulunu düzenleyen saygıdeğer üyenin özellikle savaş meydanlarında kazanılmış yüksek tecrübe ve bilgilerinin istenilen çalışma ve görevlerin vatanın ihtiyaçlarına en iyi karşılık olacak sonuçlarla taçlanmasını sağlayacağına şüphem yoktur.

Yüce heyetinizin cumhuriyet ordusunun yükselme ve olgunlaşmasını sağlama yolunda ve memleketin savunma araçlarını hazırlama ve destekleme emrinde başarılı çalışmaya sahip olmasını dilerim.

Vakit:29.12.1925, s.1