Yunan Elçisinin Söylevine Cevap

Çankaya’da yeni Yunan Elçisi M.Polohronyadis’in güven mektubunu sunma töreninde elçinin konuşmasının ardından cevap olarak söylenmiştir:

Sayın Elçi,
Yunan Cumhurbaşkanı’nın sizi yanıma özel konumlu delege ve orta elçi atadıklarını bildiren mektuplarını memnuniyetle aldım. Sizden öncekine ait ayrılış mektubunu da aldım.

Çalışmanızı, Türkiye ile Yunanistan arasında siyasal ve iktisadî alanlarda var olan birçok ilişkilerin gelişmesine harcayacağınız hakkındaki sözlerinizden memnun oldum.

Yüksek görevinizin yerine getirilmesinde benim ve Cumhuriyet Hükümeti’nin her türlü kolaylaştırmalarına sahip olacağınıza güvenebilirsiniz.

İki memleket arasındaki dostluk ilişkilerinin kuvvetlenmesi bizim de isteğimize uygundur. Çalışmanızla bu ilişkilerin gelişmesine hizmet etmek konusunda gösterdiğiniz ümidin tamamiyle gerçekleşmesini dilerim.

Yunan Cumhurbaşkanı’nın mutluluklarını ve Yunan milletinin mutluluk ve rahatlığını çok içtenlikle dilerim.

Ayın Tarihi, cilt,21, Birinci Kânun, 1929, Sayı, 69, s.5235