Yunan Elçisi’nin Söylevine Cevap

Yunan Elçisinin güven mektubunu sunma töreninde:

Sayın Elçi!
Saygıdeğer Elen Cumhurbaşkanı soylu şahsınızı yanıma olağanüstü temsilci delege ve orta elçi sıfatıyla atadıklarını bildiren mektuplarını elinizden alırken, sizin şahsınızda iki memleket dostluğunda güzel bir çalışma payı olan seçkin bir diplomatı seçtiklerinden dolayı adı geçene teşekkür etmek isterim.

Size verilen yüksek görev hakkındaki duygularınızı ve memleketimizde yerine getirdiğiniz hizmetlere ait anılara bağladığınız kıymeti gösteren sözlerinizi dinlemek, benim için çok zevkli olmuştur. Türk-Yunan dostluğunun dün için olduğu kadar, bugün için de bir gerçek ve bu siyasetin Yunanistan’daki bütün partilerin siyaseti olduğu ve bunun Yunan milletinin duygularına dayandığı hakkındaki açıklamanızdan da çok duyguluyum. Cumhuriyet Hükümeti’yle bütün Türk milletinin bu dostluk hakkındaki duyguları tamamıyla böyledir. Gerçekten Sayın Elçi, temsil ettiğiniz memleket hakkında derin dostluk duygularıyla dolu olan memleketimde yüklendiğiniz yüksek görevin yerine getirilmesinin zor olmayacağına inancım vardır.

Derin ve karşılıklı bir güvene dayanan Türk-Yunan dostluğu artık açık bir gerçektir. İki memleket arasındaki bu sıkı dostluk bağlarının gün geçtikçe kuvvetlenmesi benim de yüce bir isteğimdir. Bu dostluğun yalnız duygulara dayanan değil karşılıklı, çok önemli yararların gereği olduğu hakkındaki inancı çok haklı buluyorum.

Benim hakkımdaki güzel sözlerinize ve özellikle çalışmanızı iki memleket arasındaki dostluğun gelişmesi gibi mutlu bir amaca adayacağınız hakkındaki güvenceye teşekkür ederim. Yüksek görevinizin yerine getirilmesinde benim ve Cumhuriyet Hükümeti’nin devamlı yardım ve desteğine güvenebilirsiniz. Ayrılış mektubunu aldığım saygıdeğer selefinizin (bir önceki) bu yoldaki teşekküre değer çalışmasından doğan memnuniyetimi dost Yunan milletinin seçkin başkanına ulaştırılmasını da bu nedenle rica etmek isterim.

Sayın Elçi!
Siyasetlerinin ilkesini barış olarak kabul eden iki memleketin, içinde bulunduğumuz zor zamanların gerektirdiği ayrıcalıklı bir dikkatle çalışarak kendilerine açtıkları dostluk ve karşılıklı bağlılık yolunun doğru ve güzel bir yol olduğu ve bu doğru yolun sevgiye ulaştırdığı konusundaki yüksek görüşünüze memnuniyetle katılırım.

Soylu Yunan milletinin refah ve geleceğini ve onun yüksek Cumhurbaşkanı’nın sağlık ve mutluluğunu temiz yüreklilikle dilerim.

                                          Hâkimiyet-i Milliye, 15.01. 1933