Yunanlıların Bursa’dan Yürüdüklerine Dair Gelen Haber Hakkında

Başkan Bey, lütfen Beyefendiye sorar mısınız efendim, bu bilgiyi nereden almışlar? Bununla beraber, bir iki saat önce, Meclis’e gelmeden önce böyle bir şey işittim ve Bozöyük’te komutanla telgrafla görüşmüştüm.

Biraz önce böyle bir söylenti kulağıma geldi. Tekrar Erkân-ı Harbiye Umumi Reisi’ndan telefonla sordum. Benim bilgim dışında yeni bir haber geldi mi? Hayır gelmedi, diye cevap verdi. Belki özel bir servis gelmiştir diye özellikle telgrafhaneye de soruldu. Buna dair yeni bir bilgi alınmadı. Bundan dolayı bu dakikada belgeli olan bilgi Beyefendi’nin söylediğini doğrulamıyor efendim. İmkânsız değildir efendim. Bir daha tekrar buyursunlar.

İkinci Başkan Bey- Yunanlıların taarruzlarını söylediklerini ve Bursa’dan Eskişehir üzerine taarruza başladıklarını…
Mustafa Kemal Paşa (devamla)- Bundan dolayı Beyefendi’nin ve Yüce Heyetiniz’in yüksek görüşlerini bir noktaya çekmek isterim. Söylenilen şey bu dakikada olmamıştır. Eğer amaçları, kamu oyumuzu burada heyecanlandırmak ise, bundan da bir amaç göz önüne getirmek gerekir ve usuldendir, sanırım ki bu iyi bir etki yapmaz. Olmuş olsa bile insanları heyecanlandırmak değil, yatıştırmak gerekir.

Bundan dolayı böyle söylentiler üzerine Yüce Heyete bildirimlerde bulunmamak uygun olsa gerek (Alkışlar).