2018-2022 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ UYGULAMASI

 

Merkezimizin 2018-2022 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Stratejik Plan çalışmalarında kullanılmak üzere Merkezimiz faaliyetlerini etkileyen ve faaliyetlerinden etkilenen siz değerli paydaşlarımızın görüş, beklenti ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumumuza yönelik değerlendirmeleriniz, geleceğe ilişkin stratejik amaç ve hedeflerimizin  belirlenmesinde önemli katkı sağlayacaktır.

Merkezimizin stratejik planlama çalışmaları kapsamında paydaşlarımızın görüş, beklenti ve önerilerinin alınabilmesi amacıyla oluşturduğumuz anket çalışması www.ayk.gov.tr/atam2016 adresinde yer almaktadır.

 Katkılarınız için teşekkür ederiz.