18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent GÖKTÜRK’ün moderatörlüğünde, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU konuşmacı olarak katılacağı bir  konferans düzenlenecektir.

Konferanslinki:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgzODlkMTUtMjM3Ni00ODQ2LThjMjctZGY3NDMxMWUzYTE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229696b0a8-9e29-43ab-9fe5-b03aa9431d88%22%2c%22Oid%22%3a%22ae20cb0d-ce1c-4f1f-b4d1-3614e958d0f4%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a