Atatürk Araştırma Merkezine Yeni Başkan

 GÖREVLENDİRME KARARI

Başbakan Yardımcılığından:

 Karar Sayısı : 2012/678

 1 – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek  Kurumunda açık bulunan 1 inci derece kadrolu  ve + 4800 ek göstergeli Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini yürütmek üzere İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN’ın görevlendirilmesi 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

6/10/2012

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Bülent ARINÇ

Başbakan Başbakan Yardımcısı