Burs Sonuçlarına İlişkin Önemli Duyuru

 

LİSANSÜSTÜ

 

Burs almaya hak kazananların başvuru sırasında sisteme yükledikleri aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya onaylı suretlerini 28/04/2017 tarihine kadar şahsen veya posta ile burs almaya hak kazanılan Kuruma (Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) göndermeleri gerekmektedir.

 

a) Adli Sicil Kaydı

b) Yüksek Lisans için lisans, doktora için yüksek lisans Mezuniyet Belgesi

c) Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği

d) Öğrenci Belgesi

e) ALES Sonuç Belgesi

f) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

g) Araştırma Görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge

 

NOT: E-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin gönderilmesine gerek yoktur.

 

Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybederler.