CUMHURİYET DEVRİNİN SERHAT VİLAYETİ AĞRI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

CUMHURİYET DEVRİNİN SERHAT VİLAYETİ AĞRI

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

(20-22 Nisan 2020 / AĞRI)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezince Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde 20-22 Nisan 2020 tarihlerinde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden bilim insanlarının katılımı ile  “Cumhuriyet Devrinin Serhat Vilayeti Ağrı Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Ağrı, tarihi ile Anadolu topraklarına giriş kapısı olma niteliği taşırken çok çeşitli kültürel yapısı ile Anadolu’nun tüm renklerine ev sahipliği yapmaktadır. Tarihî ve coğrafî zenginlikleri, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen değerleri ile birçok bilim insanının dikkatini çekmektedir. Düzenlenecek sempozyum ile Ağrı’ya yönelik çalışmalardan yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde fayda sağlanması beklenmektedir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Cumhuriyet Devrinin Serhat Vilayeti Ağrı Uluslararası Sempozyumu’nun amacı, geçmişten günümüze Ağrı’nın tarihî, idarî, siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını inceleyen araştırmacılara çalışmalarını sunabilecekleri; ulusal ve uluslararası düzeyde duyurup tanıtabilecekleri bir ortam sağlamaktır.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

  1. TARİHÎ VE COĞRAFÎ AÇIDAN AĞRI

– Coğrafya

– Jeopolitik Konumu

– Bitki Örtüsü

– Arkeolojik ve Antropolojik Açıdan Ağrı

– Kent ve Şehir Mimarisi

– Sosyo-Kültürel ve Politik Tarih

– Eğitim ve Sağlık

– Ağrı ve Çevresinde Yaşanan Olaylar

  1. AĞRI’NIN İDARÎ VE SİYASÎ YAPISI

– Mülki İdare ve İdareciler

– Yerel İdare ve İdareciler

– Gönüllü Kuruluşlar

  1. AĞRI’NIN EKONOMİK YAPISI

– Ağrı’da Kamu Yatırımları

– Tarım ve Hayvancılık

– Sanayileşme ve Kalkınma Çabaları

– Tüketim, Yoksulluk, İşsizlik

– Turizm Potansiyeli; Problemler, Çözüm Önerileri

 

  1. AĞRI’NIN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI

– Sosyo-Kültürel Yapı ve Sosyal Hayat

– Edebiyat ve Sanat

– Spor

– Tarihî Şahsiyetleri

– Nüfus Hareketleri

– Üniversite-Şehir İlişkisi

SEMPOZYUMA BAŞVURU KOŞULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ

BAŞVURU FORMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AĞRI