HUKUK DEVRİMİ VE ADALET ANLAYIŞI

Hukukta çağdaşlaşma         Önemli olan nokta, adalet anlayışımızı, adaletle ilgili yasalarımızı, adalet örgütümüzü, bizi şimdiye kadar bilinçli,gereği bilinçsiz etki altında bulunduran, yüzyılın gereklerine [...]

DEVRİM VE TÜRK DEVRİMLERİ

Devrimin tanımı  Devrim, mevcut kurumları zorla değiştirmek demektir.Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine, milletin en yüksek [...]

UYGARLIK VE ÇAĞDAŞLAŞMA

Uygarlığın tanımı   Uygarlığın ne olduğunu başka başka tanımlayanlar vardır. Bence uygarlığı, kültürden ayırmak güçtür ve gereksizdir. Bu görüşümü açıklamak [...]

CUMHURİYET YÖNETİMİ

 Cumhuriyet yönetimi ve anlamı   Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk; o, on yaşını [...]

CUMHURİYETE VE YENİ TÜRKİYE’NİN KURULUŞUNA DOĞRU

Çeşitli direnişler ve millî sır    Beliren Millî Mücadele, dış istilâya karşı vatanın kurtuluşunu biricik hedef saydığı halde bu Millî Mücadele’ninbaşarıya [...]

KURTULUŞ SAVAŞI (ASKERÎ VE SİYASÎ ZAFERLER)

Doğu Cephesi’nde başarılar   Ermeniler tarafından işgal edilen Kars Kalesi’nin, 30 Ekim 1920’de geri alınması üzerine Doğu Cephesi Komutanı Kâzım [...]

MİLLÎ MÜCADELE

Türk milletine inan ve güven Ben, 1919 yılı mayısı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddî hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük [...]

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA ÇAĞDAŞLAŞMA

Atatürk, Türk milletine, çağdaş uygarlık düzeyine erişmeyi, hatta bu düzeyi aşmayı amaç olarak göstermiştir. Çünkü o, Türk toplumunda çağdaşlaşmayı, her [...]

EKONOMİK DEVRİMLER

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra çağdaş uygarlığa erişme yolunda gerçekleştirilmesi gereken hususlardan biri, belki de birincisi, ekonomik kalkınma idi. Bu bakımdan [...]

GÜZEL SANATLARDA GELİŞMELER

Cumhuriyet döneminde güzel sanatlara da büyük önem verildi. Atatürk’e göre: "Güzel sanatlarda başarı, bütün devrimlerin başarıldığının en kesin kanıtı idi."29 [...]