SİYASET BİLİMİ VE DEVLET YÖNETİMİ

Siyaset ve olumlu ahlâk İnsanlar daima yüksek, temiz ve kutsal amaçlara yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki insan olanın vicdanını,beynini ve [...]

DİKTATÖRLÜK VE CİHANGİRLİK

Diktatörlük hakkında  6 Mayıs 1922 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda Başkomutanlık Yasası’nın uzatılması görüşmelerinde, bir milletvekilinin, kendisine "Meclis’in [...]

BASIN

Millet yaşamında basının önemi Bir toplumun ortak ve genel duyguları ve fikirleri vardır. Toplumların değerleri, uygarlaşma düzeyleri, arzu ve eğilimleri [...]

BİREY, TOPLUM, MİLLET YAŞAMI

Toplum hakkında Her şeyin koruyucusu, insan toplumudur. Bizi koruyan,refah içinde yaşatan, toplumdur. Bu sebeple topluma önem vermek, onu kuvvetlendirmek ve [...]

DİN VE İSLÂM DİNİ

Din hakkında Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası var ki, din Allah ile kul arasındaki [...]

TÜRK MİLLETİNE İNAN, GÜVEN, SAYGI

Esin ve kuvvet kaynağı Memleket ve millet hizmetlerinde baş olmak isteyenlerin ilham kaynağı, milletin gerçek duygulan ve emelleridir.Bizim anılmaya değer [...]

MİLLİYETÇİLİK, MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK

Türklük duygusu   Ne mutlu Türk’üm diyene! 1933 (Atatürk’ün S.D.H, s. 276)   Benim hayatta yegâne övüncüm, servetim Türklük’ten başka [...]

TÜRK GENÇLİĞİ

Ümit kaynağı gençlik     Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 1919 (Mazhar Müfit [...]

TARİH GÖRÜŞÜ (DÜNYA VE TÜRK TARİHİ)

Tarihin Doğru Belirlenmesi   Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek, insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır.  1931 [...]

GÜZEL SANATLAR

Güzel Sanatların tanımı    Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, ezgi ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma [...]