SPOR VE SAĞLIK

Sporun önemi Her çeşit spor etkinliklerini, Türk gençliğinin millî eğitiminin ana unsurlarından saymak gerekir. Bu işte hükümetin, şimdiye kadar olduğundan [...]

ULAŞTIRMA VE BAYINDIRLIK

Yol ve demiryolu gereksinimi  Memleket yönetiminde, çekinmeksizin, kişisel belirsiz düşüncelerle ne yapılmak arzu ettiğini bilmeyenlere, halkın sağduyusuna başvurmayı öğütlemelidir. Halk, [...]

TARIM VE KÖYLÜ

Türk köylüsü Ve çiftçilik  Milletimiz çok büyük acılar, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun temel sebebi [...]

EKONOMİ VE KALKINMA

Ekonomi nedir?  Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne gerekli ise onların hepsi demektir. [...]

SİYASET BİLİMİ VE DEVLET YÖNETİMİ

Siyaset ve olumlu ahlâk İnsanlar daima yüksek, temiz ve kutsal amaçlara yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki insan olanın vicdanını,beynini ve [...]

DİKTATÖRLÜK VE CİHANGİRLİK

Diktatörlük hakkında  6 Mayıs 1922 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda Başkomutanlık Yasası’nın uzatılması görüşmelerinde, bir milletvekilinin, kendisine "Meclis’in [...]

BASIN

Millet yaşamında basının önemi Bir toplumun ortak ve genel duyguları ve fikirleri vardır. Toplumların değerleri, uygarlaşma düzeyleri, arzu ve eğilimleri [...]

BİREY, TOPLUM, MİLLET YAŞAMI

Toplum hakkında Her şeyin koruyucusu, insan toplumudur. Bizi koruyan,refah içinde yaşatan, toplumdur. Bu sebeple topluma önem vermek, onu kuvvetlendirmek ve [...]

DİN VE İSLÂM DİNİ

Din hakkında Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası var ki, din Allah ile kul arasındaki [...]

TÜRK MİLLETİNE İNAN, GÜVEN, SAYGI

Esin ve kuvvet kaynağı Memleket ve millet hizmetlerinde baş olmak isteyenlerin ilham kaynağı, milletin gerçek duygulan ve emelleridir.Bizim anılmaya değer [...]