MİLLİYETÇİLİK, MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK

Türklük duygusu   Ne mutlu Türk’üm diyene! 1933 (Atatürk’ün S.D.H, s. 276)   Benim hayatta yegâne övüncüm, servetim Türklük’ten başka [...]

TÜRK GENÇLİĞİ

Ümit kaynağı gençlik     Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 1919 (Mazhar Müfit [...]

TARİH GÖRÜŞÜ (DÜNYA VE TÜRK TARİHİ)

Tarihin Doğru Belirlenmesi   Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek, insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır.  1931 [...]

GÜZEL SANATLAR

Güzel Sanatların tanımı    Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, ezgi ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma [...]

HARF VE DİL DEVRİMİ

Harf devriminin gerekliliği   Her şeyden evvel, her gelişmenin ilk yapı taşı olan soruna değinmek isterim. Her araçtan evvel, büyük [...]

KÜLTÜR VE BİLİM

Kültürün tanımı   Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Bu sözü burada ayrıca açıklamaya gerek görmüyorum. Çünkü bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin okullarında birçok [...]

MİLLÎ EĞİTİM

Eğitim ve öğretimin önemi     En önemli ve verimli görevlerimiz, eğitim ve öğretim işleridir. Eğitim ve öğretim  işlerinde kesinlikle başarı [...]

TÜRK KADINI VE KADIN HUKUKUNDA DEVRİM

Türk kadınının yeri ve görevleri Kadının anlamı Kadınlarımızın her millette olduğu gibi, bizim milletimiz için de ne kadar yüksek önemi [...]

HUKUK DEVRİMİ VE ADALET ANLAYIŞI

Hukukta çağdaşlaşma         Önemli olan nokta, adalet anlayışımızı, adaletle ilgili yasalarımızı, adalet örgütümüzü, bizi şimdiye kadar bilinçli,gereği bilinçsiz etki altında bulunduran, yüzyılın gereklerine [...]

DEVRİM VE TÜRK DEVRİMLERİ

Devrimin tanımı  Devrim, mevcut kurumları zorla değiştirmek demektir.Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine, milletin en yüksek [...]