CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyetçilik, devlet yönetiminde millî egemenliği, millî iradeyi ve özgür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve [...]

BAĞIMSIZLIK

Bağımsızlık, en önde gelen Atatürk ilkesidir. Millî Mücadele adını verdiğimiz büyük olay, her şeyden önce bu ilkenin gerçekleşmesi için yapılmış, [...]

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Atatürkçü düşüncenin en belirgin özelliği, aklın ve bilimin ışığında gelişmeye açık bir yön göstermesidir. Atatürk ilkelerini dogma halinden kurtaran, dogmatizm’den [...]

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ’NİN KAYNAĞI

Atatürkçü düşünce, memleket gerçeklerinden, Türk milletinin gereksinim ve isteklerinden, Türk tarihinin yapraklarından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan, bireysel bir düşünce değil, millî [...]

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ’NİN MİLLETİMİZ İÇİN ÖNEMİ VE DEĞERİ

Atatürkçü düşünce, akim ve bilimin ışığında bugünün olduğu kadar geleceğin de gereklerine yanıt verdiği, kendisini sürekli yenileyen çağdaş bir görüşü [...]

ATATÜRK’ÜN ÜSTÜN KİŞİLİĞİ

Atatürk, Millî Mücadele’de millî birliği sağlayan eşsiz bir lider, savaş meydanlarında gerçekçi bir kumandan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletini [...]

Türkiye demokrasisi Ortadoğuya katkı verebilir.

Türkiye-Ortadoğu Uluslararası İşbirliği Sempozyumu [...]

Amasya Tamimi konulu panel verildi.

[...]

Amasya Tamimi İşaret Fişeğidir

[...]

Tarihi Yaşatıyoruz

[...]