UŞAK’IN İŞGALDEN KURTULUŞUNUN 100. YILI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

30 Mayıs-1 Haziran 2022/UŞAK

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının desteği, Uşak Valiliği, Uşak Belediye Başkanlığı  ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğinde 30 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasında “Uşak’ın İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Millî Mücadele sürecinde Uşak ve çevresi, gerek İzmir’in işgali ve sonrasında yaşananlar gerekse Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve sonrasında ortaya çıkan olaylar bakımından önemli bir yerdir. Yunan Orduları Başkumandanı General Trikupis’in esir alınması, “… Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir İleri! …” emrinin verilmesi bu gelişmelere örnek teşkil eden önemli hadiseler olarak değerlendirilebilir.

Uşak’ın Yunan işgalinden kurtarılışının 100. yılında düzenlenecek sempozyum ile süreci bilimsel bir yaklaşımla yeniden değerlendirmek, yeni bilgi ve belgeleri, yorum ve sentezleri kamuoyu ve bilim dünyasıyla paylaşmak ve tartışmak hedeflenmektedir.

Sempozyum konu başlıkları, bildirilerde aranacak nitelikler, başvuru formu ve diğer bilgiler http://usaksempozyumu2022.usak.edu.tr uzantılı web sayfasında yer almaktadır.

Sempozyuma katılımınızı diler, saygılar sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı