Çalıştaylar

Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus İlişkileri (14-15 Mayıs 2010)

Atatürk ve onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk kültürü hakkında bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak ve yapılanlara katkı sağlayarak sonuçlarını yaymak misyonuna sahip olan Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi, Rusya Federasyonu Büyükelçiliğinin de desteği ile Türk-Rus ilişkilerini bilimsel zeminlerde ele alarak ilişkilerimizin güçlü ve zayıf yönlerini, problemlerini ve avantajlarını ortaya koymak amacıyla 14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara’da Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus İlişkileri Çalıştayı düzenledi. Milli Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştay saat 10.00’da saygı duruşu ve Mili marşların okunuşu ile başladı. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi.  Açılış Konuşmalarını Atatürk Araştırma Merkezi  Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN, Rusya Federasyonu Türkiye Büyük Elçisi Vilademir İVANOVSKY, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Halil AKINCI yaptılar. Daha sonra Türk-Rus İlişkileri Belgeseli gösterimi yapıldı. Arkasından Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerinin tarihi arka planının bilimsel zeminde ortaya konulacağı oturumlara geçildi.

Prof.Dr. Ali BİRİNCİ – Dr.A.VİTOL ‘un birlikte yönettikleri birinci oturumda; Rusya Büyükelçiliğinden Prof.Dr.A.Alexander KOLESNİKOV Atatürk  Dönemi Türk-Rus İlişkilerinin Araştırılmasında Metot ve Historiyografi Sorunları, Atatürk Üniversitesinden Prof.Dr.Selami KILIÇ Türk-Rus İlişkilerinin Doğuşu: Brest Litovsk Antlaşması,Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Enstitüsünden Seregei KARİTSKİY Türk-Rus Diplomatik İlişkilerinin KuruluşuUludağ Üniversitesinden Prof.Dr.Saime YÜCEER  Atatürk Dönemi (1919-1938) Türk-Rus İlişkilerinin Siyasi Boyutu, Kırgız-Rus Üniversitesinden Dr.Alexander PİLÖV Enver Paşa ve 1920-30’lu Yıllarda Türk-Rus İlişkileri konulu bildiriler sundular. Soru ve cevaplardan sonra öğle arası verildi.

Öğleden sonraki süreçte yer alan oturum Prof.Dr.Osman HORATA  ve Prof.Dr.A. Alexander KOLESNİKOV’un birlikte yönettiler.  Bu oturumda Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali BİRİNCİ Türk-Rus İlişkilerinde Meçhul Bir İsim: Dr.Fuat Sabit, Türk – Kazak Üniversitesinden Dr.Tacibayev Raşid İBRAHİMOĞLU Türkiye ve Sovyetler Birliği Arasındaki Kültürel İlişkilerİstanbul Üniversitesinden Yrd.Doç.Dr.Emine İNANIR Türk Sinemasında Rus Etkisi (1920-1940), İstanbul Üniversitesinden Yrd.Doç.Dr.Gönül UZELLİ  Lidya Arzumanova  Krassa’nın Türk Balesine KatkılarıTürk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığından Yrd.Doç.Dr.İhsan ÇOMAK  Komünist Doğu Emekçileri Üniversitesinin Faaliyetleri ve Türkiye SektörüTOBB Üniversitesinden Yrd.Doç.Dr.Eyüp BACANLI Atatürk Döneminde Rusya’daki Türkoloji Çalışmaları ve Etkisi konulu bildiriler sunmuşlardırSoru ve cevaplardan sonra birinci gün programı sona erdi.

 İkinci günün ilk oturumunu Prof. Dr. Cezmi ERASLAN  ve  Doç.Dr. Alexander. SOTNİÇENKO birlikte yönettiler.  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN, İsmet İnönü’nün Rusya Gezisi Türk Tarih Kurumundan  Dr.İlyas KAMALOV  1920-30’lu Yıllarda Türk – Rus Ekonomik İlişkileriMoskova Devlet Üniversitesinden Dr.İrina SVİSTUNOVA İlmi Alanda Türk-Rus İlişkileriDoğu El Yazmaları Enstitüsünden Dr. Alexander VİTOL Lev Troçki ve Türkiye konulu bildiriler sundularSoru ve cevaplardan sonra kısa bir ara verildi.

Aradan sonra ikinci oturuma geçildi. Dr. Alexander PİLÖV’un yönettiği bu oturumda. Yeditepe ÜniversitesindenProf.Dr.Mehmet SARAY II.Dünya Savaşı Sırasında Türk-Rus  İlişkileriAtatürk Üniversitesinden Prof.Dr.Yavuz ASLAN Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine (1920-1947) Türk – Rus İlişkileri, St. Petersburg ÜniversitesindenDoç.Dr. Alexander. SOTNİÇENKO Atatürk’ün Ölümünden Sonra Türk-Rus İlişkileri konulu bildiriler sundular. Soru ve cevaplardan sonra program sona erdi.

Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus İlişkileri II Çalıştayı (28-29 Eylül 2010 / Rusya)

28-29 Eylül 2010 tarihinde Rusya’da Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus İlişkileri Çalıştayı düzenlendi.  Merkezimiz, Türkiye Cumhuriyeti Sankt- Petersburg Başkonsolosluğu ve Rusya Federal Ajansı Rossotrudnicestvo’nun Türkiye Temsilciliği işbirliğinde Sankt- Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Fakültesinde  gerçekleştirilen çalıştay, saat 9.00’da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi, Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet ÇINAR, Atatürk Araştırma Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı Doç.Dr.Aleksandr SOTNİÇENKO’nun  açılış konuşmaları başladı. Açılış konuşmalarından sonra Türk-Rus İlişkileri konul belgesel gösterimi yapıldı. Arkasından bilimsel oturumlara geçildi. Prof.Dr.Alexsandr SOTNİÇENKO’nun yönettiği ilk oturumda Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı  Prof.Dr. Cezmi ERASLAN II.Dünya Savaşı Sonrası Türk Devlet adamlarının Gözüyle Rusya,  Prof.Dr.Aleksandr KOLESNİKOV II.Dünya Savaşı Sırasında Bazı Türk Siyasi ve Askeri Çevrelerin Faaliyetleri,  Prof.Dr. Selma YEL Türk_Rus İlişkilerinde Boğazlar,  Türksoy genel Sekreter yardımcısı Doç.Dr. Fırat PURTAŞUluslar arası İlişkilerde İyi Komşuluk Örneği Olarak Soğuk savaş Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri, Rusya Büyükelçiliğinden Sergey KORİTSKİY Süleyman Demirel döneminde Türk-Rus Münasebetleri konulu birer bildiri sundular. Soru ve cevapların ardından kısa bir ara verildi.

Aradan sonra Dr.İlyas KAMALOV’un yönettiği ikinci oturuma geçildi. Bu oturumda Hasan KANBOLAT Rus – Türk Münasebetlerinde Kafkasya,  Moskova Devlet Üniversitesinden Doç.Dr. İrina SVİSTUNOVA 1990’lı yıllarda Rus-Türk Münasebetlerinde Avrasyacılık, St.Petersburg Devlet üniversitesinden Doç.Dr. Aleksandr SOTNİÇENKO Türk-Rus İlişkilerinde Kıbrıs, Kırgız-Rus Slav Üniversitesinde Doç.Dr. Aleksandr PİLÖV Rusya ve Türkiye Orta Asya’da  konulu bildiriler sundular. Soru ve cevaplardan sonra öğle arası verildi. verildi.

Doç.Dr. İrina SVİSTUNOVA’nın yönettiği üçüncü oturumda Konstantin RİJAK Rus-Türk Ekonomik İşbirliği: Yeni Ufuklar, Dr. İlyas KAMALOV Enerji Alanında Rus-Türk İlişkileri, Vladimir MATÜHİN Türk siyasi Partilerinin tüzüklerinde Türk-Rus Münasebetleri Konusu konulu bildiriler  sundular.

Çalıştayın İkinci gününde yer alan oturumunu ise Prof.Dr. Aleksandr KOLESNİKOV yönetti. Bu oturumda Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof.Dr. Osman HORATA Türk Rus kültür Münasebetleri, Prof.Dr. Rahman ODEKOV Rusya Federasyonu’nun Eyaletlerinin Türksoy’daki Faaliyetleri, St.Petersburg Devlet Üniversitesinden Doç.Dr. Konstantin JUKOV St.Petersburg’da Türk Tarihi Araştırmaları, Doğu Elyazmaları Enstitüsünden Dr. Aleksandr VİTOL Rus-Türk İlmi Münasebetleri konulu  birer bildiri sundular.