Kongreler

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde Merkezin çalışma sahasına giren konularda görev yapan akademisyenlerin bir araya getirildiği ve bilimsel ve fikri birikimlerin ortaya konulduğu, kongrelerde, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde doğduğu siyasî, sosyo-ekonomik ve kültürel ortam ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş gelişim sürecini bütün yönleriyle ele alan konularda bildiriler sunulmuştur. Konuların objektif tarih bilinci içinde bilimsel açıdan incelenmesi koşuluna özel önem verilmiştir. Kongreler sonrası sunulan bildiriler kitap halinde yayınlanarak, Türk ve dünya literatürüne kazandırılmıştır.

Atatürk Kongresi

Diğer Kongreler