Paneller

Ali Fuat Cebesoy’u Anma Paneli (7 Ocak 2010 / Sakarya)

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın silah arkadaşı ve Milli Mücadelenin önemli isimlerinden Ali Fuat Cebesoy ölümünün 42. yıl dönümünde düzenlenen bir panelle anıldı. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen panel 7 Ocak 2010 tarihinde Adapazarı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saat 14.00′de başlayan panelde Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Cezmi ERASLAN ve Sakarya il Kültür Müdürü birer açılış konuşması yaptılar. Arkasında Merkezimiz Prof. Dr. Cezmi ERASLAN’ın yönettiği panele geçildi. Panelde Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELİK ve Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan OLGUN birer konuşma yaptılar.

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Türk Tarihi, Kültürü Paneli (8-11 Haziran 2009)

8 Haziran 2009 tarihinde Trabzon’da, 9 Haziran 2009’da Rize ve 11 Haziran 2009 tarihinde Ordu’da Doğu Karadeniz Bölgesindeki Türk Tarihi Kültürü panelleri yapıldı. Merkezimiz, Trabzon Valiliği, Rize Valiliği ve Ordu Valiliği işbirliğinde düzenlenen paneller adı geçen illerin protokolü, öğretmen ve öğrenciler, yerel basın ile halk tarafından ilgiyle izlendi.

Merkezimiz başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN panellerde yaptığı konuşmada; Maalesef son zamanlarda bu milletin dişiyle, tırnağıyla, kanıyla, canıyla uğraşarak verdiği İstiklal Savaşı, ortaya koyduğu mücadele, bu süreçte yaşananlar, bu sürecin kahramanları sıradanlaştırılmaya, basitleştirilmeye çalışılmıştır” dedi. Bu yıl milli mücadelenin 90. yılının kutlandığını bildirdi. Geride kalan 90 yıllık süreçte Türk ulusunun, hak etmediği kimi ithamlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden ERASLAN, düş ürünü söylemlerin kimi çevrelerce gerçekmiş gibi sunulmaya çalışıldığını söyledi. Bunun kurtuluş mücadelesini küçümsemeye yönelik bir tavır olduğunu belirten ERASLAN, ”’Birtakım hayal mahsulü, birtakım uydurma hikayeler 90 yılda dünyaya bir gerçekmiş gibi takdim edilirken, maalesef son zamanlarda bu milletin dişiyle, tırnağıyla, kanıyla, canıyla uğraşarak verdiği İstiklal Savaşı, ortaya koyduğu mücadele, bu süreçte yaşananlar, bu sürecin kahramanları sıradanlaştırılmaya, basitleştirilmeye çalışılmıştır” dedi. Bunları görmenin Türk toplumunu derinden üzdüğünü ifade eden ERASLAN, şunları kaydetti:  ”Ama bunları okurken, görürken aynı zamanda hepsinin birer hayal ürünü olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Aslında Türk toplumu olarak da genel anlamda bunların birer hayal ürünü olduğunu çok çok iyi biliyoruz.  Bunların insanların bir arada yaşamalarını zora sokacak çalışmalar, girişimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Nitekim birileri istese dahi insanlar bu düşüncelerin hayal ürünlerinin karşısında olduklarını gösteriyorlar. Bunu, gittiğimiz her yerde görebiliyoruz. Bu da açıkçası bizim içimizi rahatlatan bir görüntüdür” dedi

Sayın ERASLAN dışında Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ali ÇELİK, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Selma YEL, Doğu Akdeniz Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU, Malatya İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Salim ÇÖHCE ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim TELLİOĞLU birer konuşma yaptılar.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Türk Tarihi, Kültürü” Panelİ  (4 Haziran 2010 / Artvin)

4 Haziran 2010’da Artvin’de Doğu Karadeniz Bölgesinde Türk tarihi ve Kültürü konulu panel düzenlendi.  Artvin Valiliği ve Merkezimizce ortaklaşa düzenlenen panel, Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Sinema Salonunda Saat 17.30’da Artvin Valisi Mustafa YEMLİHALIOĞLU ‘nun konuşması ile başladı.  Sayın YEMLİHALIOĞLU konuşmasına, “Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi’nin, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Türk Tarihi ve Kültürü konulu programı gündemine alarak, ilimizde bir panel düzenlemelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum” diyerek başladı. Doğu Karadeniz Bölgesinin, Anadolu coğrafyasının Kafkaslara, Bağımsız Devletler Topluluğu’na ve Orta Asya Türk dünyasına açılan bir yer olduğunu da belirten Vali YEMLİHALIOĞLU, “Artvin de bölgenin kapısı durumundadır. Bölgemiz bu özelliğinden dolayı tarihin her döneminde insan ve kültür sirkülasyonlarının yaşandığı özel bir alan olmuştur. Artvin, zengin ve köklü tarihi içinde şekillenen kültürel yapısı ile önemli bir ilimizdir. Böyle bir programın ilimizde yapılması da ayrıca önemlidir.  Doğu Karadeniz Bölgesi, dolayısıyla da Artvin’deki Türk varlığının çok eski dönemlere uzandığını söylemek mümkündür. Bölgedeki Türk varlığı M.Ö. 650 yıllarında Saka Türklerinin Çoruh Vadisine gelişleriyle başlamıştır.  Tarihi kalıntı ve belgelerden anlaşıldığı üzere bölgedeki Türk varlığı Osmanlıların buralara hakim olmasından çok daha eskilere dayanmaktadır. Sultan Melikşah dönemine tarihlenen, Doğu Karadeniz bölgesinde başlayan Selçuklu hakimiyeti, bölgedeki Türk varlığını daha da güçlendirmiştir. Artvin’de bu durumun izleri, değişik medeniyetlere ve nihayetinde de Türk medeniyetine idari merkez olarak beşiklik etmiş olan Ardanuç/Adakale bölgesinde görülmektedir’ diye konuştu.

Serhat şehri Artvin’in sosyo-kültürel yapısı hakkında da bilgi veren Vali YEMLİHALIOĞLU, şunları kaydetti :”Halk kültürlerimizin; halk dansları, müziği, geleneksel mimari, gastronomi, ekonomi, edebiyat v.b. bütün şubelerinin en güzel örneklerinin yaşatıldığı, bütün yerel renklerin de Türk halk kültürleri potası içinde eridiği çok önemli bir Türk Eli’dir. Bu duygu ve düşüncelerle değişik üniversitelerden gelerek aramızda bulunan değerli hocalarımıza tekrar hoş geldiniz diyerek, panelin başarılı geçmesini diliyorum” Vali YEMLİHALIOĞLU’nun konuşmasının ardından panele geçildi. Oturum başkanlığını Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN yaptığı panelde,  Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ali ÇELİK, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Selma YEL, Doğu Akdeniz Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim TELLİOĞLU katılımcılara ”Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Türk Tarihi, Kültürü” hakkında detaylı bilgi verdi. Yaklaşık 3 saat süren panelin sonunda panelistler katılımcıların sorularına cevap verdi.  Panel,  Vali YEMLİHALIOĞLU tarafından panelistlere katkılarından dolayı plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Milli Egemenlik Paneli (22 Nisan 2009 / Eskişehir)

TBMM’nin açılışının 89. yılı Atatürk Araştırma Merkezi ve Eskişehir valiliğinin ortaklaşa olarak 22 Nisan 2009 tarihinde Eskişehir’de düzenledikleri Milli Egemenlik konulu panel anıldı. Taşbaşı Kültür Merkezi’nde saat 14.00’de başlayan Paneli Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Cezmi ERASLAN yönetti. Paneli açışta yaptığı konuşmada sayın ERASLAN, TBMM’nin açılışının mana ve önem itibarıyla Türk tarihinde dönüm noktası olduğunu belirterek, 23 Nisan 1920′de TBMM’nin nasıl bir zeminde açıldığının, hangi şartlarda faaliyet gösterdiğinin, neyi başardığının iyi algılanıp gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. ERASLAN, dönemin ve yaşanan olayların layıkıyla anlaşılması gerektiğini ifade ederek, “Dolayısıyla açılış, yıl dönümü olabilir, bu olayı her vesileyle anlatmak, iyi anlamak, paylaşmak ve hafızalarda tazelemek gerekir. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, dün yaşanandan ders almazsak, bu topraklarda 1-2 nesil sonra nasıl gerçekleştiğini unuttuğumuz olayların tekrarlarını yaşamak olasıdır. TBMM’nin açılışı; Türk devlet ve siyaset anlayışı bakımından dönüm noktasıdır. Türk milletinin varlığının devamı bakımından da aynı şekilde dönüm noktasını oluşturmaktadır” diye konuştu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.İ hsan GÜNEŞ, Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa BUDAK, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.Zafer KOYLU birer konuşma yaptılar.