Sempozyumlar

Türkiye’de Cumhuriyet Politikaları Sempozyum (27 Ekim 2010)

27 Ekim 2010 tarihinde Ankara’da Türkiye’de Cumhuriyet Politikaları konulu sempozyum düzenlendi. Merkezimiz ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen sempozyum saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marişımızın okunmasıyla başladı. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi. Açılış Konuşmalarını Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Temuçin Faik ERTAN, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr. Cezmi ERASLAN, Ankara Üniversitesi Rektörü  Prof.Dr. Cemal TALUĞ ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Mehmet AYDIN yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye’de Cumhuriyet Politikaları konulu sempozyumun oturumlarına geçildi.  Birinci otumda İç Politika konusu ele alındı.  Prof.Dr. Yavuz ERCAN’ın yönettiği bu oturumda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Kurtuluş KAYALI 1940’lı Yıllarda Türkiye’nin Kültürel Görünümü,Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Kenan OLGUN Cumhuriyetin Kuruluşundan 1950’lere Kadar Uygulanan Genel Seçimler, Zonguldak İl Özel İdaresinden Dr. Hüseyin KOCA Cumhuriyetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine Yönelik İç Siyaseti konulu birer bildiri sundular. Yirmi dakikalık bir zaman diliminde sorulara cevap verildi.

15 dakikalık kısa bir aradan sonra Dış Politika konusunun ele alındığı ikinci oturuma geçildi. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Gurubundan Prof.Dr.Hikmet  ÖZDEMİR’in yönettiği oturumda Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Hikmet ÖKSÜZ Atatürk ve İnönü Dönemi Dış Politikasının Mukayesesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Melek FIRAT Türk Dış Politikasında Çok Yönlülük Eğilimleri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr.Özlem TÜR Türk Dış Politikasında Filistin Meselesi konulu bildiri sundular. Soru ve cevaplardan sonra öğle arası verildi.

Öğleden sonra ilk oturumda Eğitim ve Kültür konusu ele alındı. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.Dr.Reşat GENÇ’in yönettiği bu oturumda Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Nuri KÖSTÜKLÜ Atatürk’ün Türk Milli Eğitimine Yönelik Temel Görüşleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Tayfun ATAY Cumhuriyetin İnsan Arayışı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Cengiz DÖNMEZ Atatürk ve  Harf İnkılabı konulu bildiriler sundular. Soru ve yanıtlardan sonra kısa bir ara verildi.

 Öğleden sonraki ikinci oturumda  ise ekonomi konusu ele alındı. Prof.Dr.Şerafettin TURAN’ın yönettiği oturumda Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.Erdinç TOKGÖZ Osmanlıdan Cumhuriyete Türk Ekonomisi (1914-1938), Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Prof.Dr.Bige SÜKAN İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye’de Yabancı Sermaye Anlayışı, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.M.Akif TURALII.Dünya Savaşı Sırasında ve Sonrasında Türkiye Ekonomisi konul bildiriler sundular.  Öğrenci ve akademisyenlerce ilgiyle izlenen sempozyum Soru ve cevapların ardından sone erdi.

 Cumhuriyet’in 87.Yılında Anayasa ve Dış Politika Tartışmaları Sempozyumu (23 Aralık  2010 / Ankara)

23 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da Cumhuriyetin 87.Yılında Anayasa ve Dış Politika Tartışmaları konulu sempozyum düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunuşunun ardından Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Mustafa YILMAZ, Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanıProf.Dr.Cezmi ERASLAN birer açılış konuşması yaptılar. Arkasından bilimsel oturumlara geçildi. Anayasa tartışmaları konulu birinci oturum Yargıtay Onursal Başkanı / Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Sami SELÇUK  tarafından yönetildi ve aynı zamanda bir değerlendirme yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç.Dr.Nevin Ünal ÖZKORKUT ve  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç.Dr.Murat YANIK birer konuşma yaptılar.  Soru ve Cevaplardan sondr öğle arası verildi.

Öğleden sonraki süreçte yer alan oturumda ise dış politika tartışmaları konusu ele alındı. İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Gökhan ÇETİNSAYA’nın yönettiği bu oturumda Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Atilla ERALP, Kadir Has Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesiDoç.Dr.Mithat ÇELİKPALA, Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr.Bahadır PEHLİVANLIOĞLU birer konuşma yaptılar. Kalabalık bir akademisyen ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlenen sempozyum soru ve cevaplardan sonra sona erdi.

 Türkiye- Balkanlar Uluslararası Dostluk Ve İşbirliği Sempozyum (20 Mayıs 2010 / İstanbul)

Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında her alanda dostluk, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla, Atatürk Araştırma Merkezi ile İstanbul Üniversitesi’nin işbirliğinde ve Dışişleri Bakanlığının  desteğiyle 20 Mayıs 2010’da İstanbul’da Türkiye ve Balkanlar Dostluk ve İşbirliği konulu Sempozyum düzenlendi. Balkan ülkeleri ile Türkiye’nin ortak  tarihi, kültürel ve insani bağları bulunmakta, bölge Türkiye’nin Batıya açılan fiziki kapısını oluşturmaktadır. Bu bölgenin kalıcı istikrarı; bölgeye yönelik ticaret, yatırımlar, ulaşım, siyasi ve sosyal etkileşim göz önüne alındığında Türkiye açısından önem ve öncelik taşımakta olduğu bir gerçektir. Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı vesilesiyle; Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh”  ilkesinden hareketle Türkiye Cumhuriyeti ve Balkan Ülkeleri ilişkileri dün, bugün ve yarın bağlamında tarihi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla üç oturum halinde ele alındı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu’nda salonunda düzenlenen  sempozyum saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN tarafından  açılış konuşması  yapıldı. Daha sonra oturumlara geçildi. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU’nun yönettiği birinci oturumda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali ARSLAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ Arnavutluk’tan Prof.Dr. Bekir META ve Hıvatistan’dan Doç. Dr.Tvrtko JOKOVİNA birer bildiri sundular. Soru ve cevaplardan sora öğle arası verildi.

Öğleden sonraki ilk oturumu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı Prof.Dr. Korkut TUNA yönetti. Bu oturumda Kosova’dan Esin MUZBEG, Bulgaristan’dan Doç.Dr. Yordanka BİBİNA, TEPAV’dan Erhan TÜRBEDAR birer konuşma yaptılar. Soru ve cevaplar dan sonra kısa bir ara verildi.

Aradan sonraki son oturumu Prof.Dr. Mehmet SARAY yönetti.  Bu oturumda Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.Mustafa TÜRKEŞ, Sırpistan’dan Prof.Dr.Predrag SİMİC, Bosna Hersek’den Prof.Dr. Eşref RAŞİDAGİÇ Dış İşleri Bakanlığından Murat KARAGÖZ birer bildiri sundular.Soru ve cevapların ardından program sona erdi.

Türkçe ve İngilizceye anında tercüme yapıla bu sempozyum ile akademik ve siyasi anlamda sürecin parametreleri ortaya konuldu, bugün ve gelecekte gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinliklerin ana hatlarını belirlemeye katkı sağlanmış oldu.

Türkiye ve Irak İlişkileri, Tarihi Ve Geleceğe Yönelik Açılımlar Uluslararası Sempozyumu (09-10 Haziran 2010)

Türkiye ve Irak Ortadoğu’da sadece ortak sınıra değil, ortak tarihi ve kültürel mirasa, tarihi hafızaya sahip iki devlettir. Bünyesinden çıktıkları Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra da devam eden ilişkiler, Birinci Dünya Savaşı sürecinde yaşanan olumsuz deneyimlerin izlerini taşımaktadır. II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e geçiş sürecindeki olumsuz gelişmeler dolayısıyla sonraki nesillerin yakın tarih ve kültür algılamalarında olumsuz önyargıların ortaya çıktığı ve toplumsal ilişkileri etkilediği bir vakıadır.

Bu olumsuzlukta imparatorluğun parçalanmasını her türlü çabalarına karşın engelleyemeyen kadronun sitemi kadar Irak’ta kurulan manda idaresi döneminde yeni yetişen nesillere aktarılan yakın tarih anlayışının belirleyici rolü olduğu açıktır.

Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini hayata geçirdiği dönemde her açıdan iyileşen ve gelişen ilişkilerin sonraki dönemlerde aynı düzeyde devam etmediği malumlarıdır. Gerek ikinci dünya savaşı sonrası yaşanan soğuk savaş döneminde, gerekse Irak’ın işgalinden sonra ikili ilişkilerde birinci elden kaynak ve doğru habere dayanmayan değerlendirmeler her iki taraf için de yanıltıcı olabilmiştir.

Üzerinde komşu yaşadığımız coğrafyanın jeopolitik konumu kadar, tabii kaynakların kapasitesi de bütün dünyayı ilgilendirecek kadar önemlidir. Kökü asırlarca önceye dayanan tarihi ve kültürel ortak değerler dikkate alındığında Türkiye ve Irak’ın birbirlerinin yaşadığı sosyal değişme, siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri doğrudan ilim insanları vasıtasıyla birbirlerinden öğrenmesi ilişkilerin daha doğru ve sağlıklı bir zemine oturmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Bu düşüncelerden hareketle Merkezimiz, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Irak Büyükelçiliği Kültür Ataşeliğinin işbirliğiyle “Türkiye Irak İlişkileri Tarihi ve Geleceğe Yönelik Açılımlar” konulu sempozyum  yapılmıştır.

Düzenlenen toplantının içeriğinde İki devleti oluşturan milletlerin uzak geçmişteki iyi ilişkilerinin belirleyici özellik ve değerlerini yeniden hatırlamaya zemin oluşturmuştur. Osmanlı Devletinin yıkılışı sürecinde yaşanan olumsuzlukların sebepleri üzerinde de akademik düşünce çerçevesinde karşılıklı fikir alışverişi yapılmıştır. Son olarak ilişkilerin bu günü irdelenmiş ve yarın daha iyi olmasının önünü açacak ilmi katkıların neler olabileceği hususunda bilim insanlarının karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarına ortam sağlanmıştır.

Türk Tarih Kurumu konferans salonunda düzenlenen  sempozyum saat 10.00’da saygı duruşu ve milli Marşların okunmasıyla başladı. Daha sora açılış konuşmalarına geçildi. Açılış konuşmalarını Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)  Başkanı Hasan KANBOLAT, Irak Kültür Ataşesi Prof.Dr.Muhammed El HAMDANİ, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr. Cezmi ERASLAN, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Mehmet AYDIN yaptılar. Arkasından Musul Üniversitesinden Prof.Dr. İmadettin HALİL tarafından Müslüman Dünyasında Türklerin Öncü Rolü konulu açılış tebliği sunuldu. Daha sonra oturumlara geçildi. İlk oturumda Selçuklu-Osmanlı  Döneminde Türk – Irak İlişkileri konusu ele alındı. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet ÖZ’ün yönettiği bu oturumda Irak’dan Prof.Dr.Zennun Yunus El TAİİ, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Gülay Öğün BEZER, Irak Bilimsel ve Kültürel Formundan Osman SAİT, ve Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr.Davut HUT birer tebliği sundular. Soru cevaplardan sonra kısa bir ara verildi.

İkinci otumda 20. Yüzyılda Türkiye – Irak İlişkilerine Bakış konusu ele alındı. Irak Kültür Ataşesi Yardımcısı Dr. Dureyd Abdülkadir NURİ’nin yönettiği bu  oturumda Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Zekeriya KURŞUN, Irak’dan Dr.Saad Abdülaziz MUSLİT, Emekli Büyükelçi Dr. Bilal N.ŞİMŞİR,  Irak Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof.Dr.İbrahim Halil El ALLAF birer bildiri sundular. Soru ve cavapların ardından birinci gün programı sona erdi..

İkinci gün ilk oturumda Türkiye- Irak İlişkilerinin Geleceği: Dostluk ve İşbirliği      konusu ele alındı.  Atatürk Kültür Merkezi Başkanı  Prof.Dr.Osman HORATA’nın yönettiği bu oturumda Irak Mustansiye Üniversitesinden Prof.Dr. Mahmut Ali El DAVUD, ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Serhat ERKMEN, Irak Stratejik Araştırmalar Merkezinden Dr. Basıl El GUREYRİ, ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Veysel AYHAN birer bildiri sundular. Soru ve cevapların ardından kısa bir ara verildi. Aradan sora genel değerlendirme oturumuna geçildi. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğreti üyesi  Prof.Dr. Kazım Yaşar KOPRAMAN’ın yönettiği bu oturumda  Irak Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığından Dr.Adnan El CUMEYLİ, İstanbul  Şehir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Gökhan ÇETİNSAYA, Musul Üniversitesinden Prof.Dr.Fuat Mohammed KASIM  Dr.Sena Abdullah El TAİİ, İslam Konferansı Teşkilatından Prof.Dr.Fazıl BAYAT  Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr.Özlem TÜR değerlendirme yaptılar.

 Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” İlkesi Işığında Türkiye Ortadoğu Uluslararası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu (2-3 Kasım 2009 / Hatay)

2-3 Kasım 2009 tarihlerinde Hatay’da Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi Işığında Türkiye Ortadoğu Uluslararası Dostluk ve İşbirliği konulu bir sempozyum düzenlendi. Merkezimiz, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi,  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Hatay Valiliğince ortaklaşa düzenlenen Sempuzyum Hatay Kültür Merkezinde saat 10.00’da Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi. Açılış Konuşmalarını Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Cezmi ERASLAN, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi  Başkanı Hasan KANBOLAT Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Şerafettin CANDA, Hatay Belediye Başkanı Dr. Lütfi SAVAŞ ve Hatay Valisi Mehmet Celalettin LEKESİZ yaptılar. İlk konuşmayı yapan Prof. Dr. Cezmi ERASLAN üzerinde yaşadığımız coğrafyanın yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle tarih boyunca önemli konumda yer aldığını kaydetti. Komşu ülkelerle son zamanlardaki ilişkilerin gelişmesi nedeniyle böyle bir sempozyum yapma gereği duyduklarını vurgulayan ERASLAN, toplantıyla Türkiye’yi komşularının yanı sıra sorunlarıyla etraflıca ele alacaklarını ifade etti.  Hasan KANBOLAT ise günümüzde sınırların eridiği, komşularla sorunların çözümlendiği bir dönem yaşandığını belirtti. Dünyada çok hızlı gelişmelerin olduğunun altını çizen KANBOLAT, bu süreçte farklılıklarımızı koruyarak iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye ile Suriye arasındaki vizesiz geçiş uygulamasıyla kısa sürede Cilvegözü Sınır Kapısı’nda hareketlenmelerin yaşandığını ifade eden KANBOLAT, şunları söyledi: ”Daha önce ayda 50 bin kişinin ve 350 tırın giriş çıkış yaptığı kapımızda vizesiz geçiş uygulamasıyla bu rakamlar artmıştır. Şu an kapımızdan ayda 110 bin kişi giriş çıkış yapmakta. Tır sayısı da 480′e ulaşmıştır. Bu rakamların önümüzdeki günlerde daha da artacağını ümit ediyoruz ve bekliyoruz. İş adamlarının yanı sıra aydınların da geçişini arttırmak istiyoruz. Çünkü aydınlar sayesinde, barış daha da pekişir ve iş birliği artar. Bu konuda, Antakya’da bir ‘Orta Doğu Evi” kuralım. Burada şair, yazar ve tarihçiler bir araya gelsin aynı sofrada buluşsun. Çünkü konuştukça, iletişim içerisinde oldukça yeni şeyler üretebilir ve işbirliği mekanizmasını geliştirebiliriz dedi.”  Prof. Dr. Şerefettin CANDA ise Türkiye, Irak ve Suriye arasında kurulacak diyalog ve oluşturulacak iş birliğinin üç devletin ortak çıkarları kadar bölge devletleri ve halk içinde yararlı olacağını vurguladı.
Orta Doğu’da dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesinde siyasetçilerin yanı sıra barış elçisi olan kültür ve bilim adamlarına büyük görev düştüğünü anlatan Canda, bu konuda MKÜ olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş da farklı din mensuplarının bir arada huzur içerisinde yaşadığı Hatay’ın tüm dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi. Orta Doğu’da artık kan ve gözyaşı akmasını istemediklerini vurgulayan Savaş, bu konuda neler yapılması gerektiğinin çok iyi tartışılması gerektiğini kaydetti. Antakya Valisi Sayın LEKESİZ ise Sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Orta Doğu’nun bir barış havzası haline dönüştürülmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Son zamanlarda, Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerde önemli gelişmeler olduğunu ifade eden Lekesiz, bunun ekonomik, sosyal ve kültürel alanda da ilerlemeleri beraberinde getirdiğini kaydetti. Dünyada son zamanlarda hızın, iletişimin hakim olduğunu, milletlerin daha fazla zenginleşmek isteğinin arttığını vurgulayan LEKESİZ, şöyle devam etti: ”Milletlerin genişleme, zenginleşme, refaha sahip olma istekleri yönetim kademelerinde yoğun baskı oluşturmaktadır. Bu baskı artık kaynakları en iyi şekilde kullanmak gerektiğini gösteriyor. Gelişmenin, kalkınmanın önemli yollarından biri de dostlarımızla iş birliği içerisinde olup iyi geçinmektir. Günümüzde husumetin dezavantajı ile dostluğun avantajlarını çok iyi düşünmeliyiz ve ona göre hareket etmeliyiz diyen LEKESİZ, Türkiye’nin demokrasisi, ekonomisi Avrupa Birliği (AB) konusundaki azmi ve kararlığının Orta Doğu açısından da büyük katkı sağlayabileceğini, iş birliğiyle bunun avantaja dönüştürülebileceğini anlattı.  Antakya protokolü, halkı, akademisyen, öğretmen ve öğrencilerinin ilgiyle izlediği sempozyumda açılış konuşmalarından sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ali ARSLAN tarafından Türkiye ve Ortadoğu 1908-2009 konulu açılış konferansı verildi.

Öğle arasından sonra bilimsel oturumlara geçildi. Türkiye-Suriye İlişkileri: Ekonomi ve Turizm  konulu birinci oturumu Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Şerafettin CANDA yönetti. Bu oturumda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Suriye İş Konseyi Başkanı Ruhsar PEKCAN, Türkiye-Suriye Ekonomik ve Ticari İlişkileri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Vekili Çetin GÜRCÜN,  Türkiye-Suriye Turizm İlişkileri,  Türk-Arap Bilim, Kültür ve Sanat Derneği (TASCA) Başkanı  Dr.Muhammed ADİL, Türkiye-Ortadoğu Arasında Dostluk ve İşbirliğinde Kültür ve Sanatın Rolü konulu değerlendirmelerini aktardılar.

Öğleden sonraki süreçte yer alan Türkiye-Suriye ilişkileri: Dostluk ve İşbirliği  konulu ikinci otumu ise ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve ORSAM Ortadoğu Danışmanı Doç.Dr.Özlem TÜR Yönetti. Sayın TÜR aynı zamanda Türkiye-Suriye İlişkileri konulu bir de değerlendirme yaptı. Bu oturumda ORSAM Ortadoğu UzmanıOytun ORHAN, Türkiye-Suriye İlişkilerinde Stratejik İşbirliği DönemiAbant İzzet Baysal Üniversitesi, ORSAM Ortadoğu Danışmanı Yrd.Doç.Dr.Veysel AYHAN, Türkiye-Lübnan İlişkileriDoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr.Samir Al TAQI, Türkiye-Suriye İlişkileri birer bildiri sundular.

İkinci gün programına Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampusü Atatürk Konferans Salonunda devam edildi. Burada düzenlenen oturumun konusu ise Irak idi. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve  ORSAM Ortadoğu Danışmanı Dr.Kürşat TURAN tarafından yönetilen oturumda Çağ Üniversitesi Uluslar arası bölüm başkanı Prof.Dr.Esat ARSLAN Türkiye-Suriye-Irak İlişkileri: Yakın DönemAhi Evran Üniversitesi öğretim üyesi ve  ORSAM Ortadoğu Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Serhat ERKMEN, Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Dönem ve İlişkilerin Geleceği,Türkmeneli Kültür Merkezinden Dr. Mustafa ZİYA Bir Barış Köprüsü Olarak Ortadoğu TürkmenleriBağdat Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Dr. Suphi Nazım TEVFİK Türkiye-IrakKerkük İl Meclisi Üyesi Hasan Turan Kerkük Sorunu konulu bildiriler sundularKısa bir aranın ardından Hatay’ın Yakın Tarihi konulu dördüncü oturuma geçildi.  Bu oturumu Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Müdürü Prof.Dr.Esin DAYI yönetti.. Sayın DAYI aynı zamanda Hatay Gazetesi (Hatay Devleti’nden Anvatana İlhaka 1938-1939) konulu bir bildiri de sundu. Ayrıca Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Selma YEL, Basında Hatay’ın Anavatana Katılışı, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Süleyman HATİPOĞLU Hatay Halkının Anavatanla Bütünleşme Çabaları,  Araştırmacı Mehmet TEKİN Hatay Devleti’nin Meclis ZabıtlarıAtatürk araştırma Merkezi Uzmanı Mukaddes ARSLAN, Sözlü Tarih Yöntemiyle Albay Şükrü Kanatlı’nın Hatay’a Girişi  konulu bildirilerini sundular.

Öğleden sonraki süreçte yer alan beşinci oturumun konusu ise Medeniyetler Buluşması: Antakya idi. Hatay Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü SAVAŞ yönettiği oturumda; Mustafa Kemal  Üniversitesi Fen –Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Selim KAYA, Haçlı Seferlerinin Ortadoğu’ya EtkileriYrd.Doç.Dr. Songül ÇOLAK,Bir Oryantalistin Bakış Açısıyla 19. Yüzyılda OrtadoğuYrd.Doç.Dr. Ahmet GÜNDÜZ, Ortadoğu’da İki Osmanlı Şehri: Kerkük ve Antakya (1548-1550), Yrd.Doç.Dr. Gürhan BAHADIR Farklı Medeniyetlerin Bir Arada Yaşamasına İyi Bir Örnek Olarak Antakya konulu bildiriler sundular. Arkasından Prof.Dr.Esin DAYI ve Prof.Dr.Selma YEL tarafından genel bir değerlendirme yapıldı. Kapanışın ardından Antakya şehir turuna çıkılarak tarihi ve turistik yerleri ziyaret edildi. Üçüncü gün ise Suriye’nin Halep şehrine günü birlik bir gezi düzenlendi.

Kadın Hakları Sempozyumu (2-3 Aralık 2009 / İstanbul)

2-3 Aralık 2009 tarihinde İstanbul’da Kadın Hakları  konulu sempozyumu düzenlendi. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Yedi Tepe Üniversitesi Rektörlüğü  işbirliğinde düzenlenen sempozyum Yedi Tepe Üniversitesinde saat 10.00’da Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Arkasından açılış konuşmalarına geçildi. Yedi Tepe Üniversitesi … Prof.Dr.Mehmet SARAY, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Cezmi ERASLAN, Prof.Dr.Ahmet SERPİL, Nefise Ülke TURGUT, Melehat İBRAHİMKIZI, Gültekin HACIBEYLİ, Dr.Meral AKŞENER, Ş.Güldal MUMCU ve Selma Aliye KAVAF birer konuşma yaptılar. Arkasından Açılış oturumuna geçildi. Prof.Dr.Nilüfer EĞRİCAN’ın yönettiği oturumda  Prof.Dr.Emel DOĞRAMACI ve  Prof.Dr.Aysel ÇELİKEL birer bildiri sundular. Öğleden sonraki süreçte yer alan ikinci oturumu Prof.Dr.Sedefhan OĞUZ yönetti. Bu oturumda Prof.Dr.Taciser ONUK, Doç.Dr.Sultan UZEL TÜRK, Nazan MOROĞLU, Dr.Zühal KARAHAN, Doç.Dr.Zeynep ŞİMŞEK, Nazan ERKMEN, Bilge KOCAOĞLU birer bildiri sundular.

Birinci günüm son oturumunu Prof.Dr.Taciser ONUK yönetti. Bu oturumda Yrd.Doç.Dr.İlknur ÖNER, Yrd.Doç:Dr.Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL, Yrd.Doç.Dr.Naciye YILDIZ, Dr.Mehtap ŞİMŞEK, Leyla ÇOŞKUN, Yrd.Doç.Dr.Melek ÖKSÜZ birer bildiri sundular.

İkinci gün yapılan oturum ise Prof.Dr.Zuhal KARAMAN tarafından  yönetildi. Bu oturumda Doç.Dr.Asiye Mevhibe COŞAR, Doç.Dr.Ülkü ELİUZ, Öğr.Gör.Pınar SUNGUR, Öğr.Gör.Nurhan AYDIN, Yrd.Doç.Dr.Gülmisal EMİROĞLU, Doç.Dr.Hurigül EKEN, Başak ŞENGÜL ve Didem YILMAZ birer bildiri sundular.

 90.Yılında Milli Mücadele Sempozyumu (4-5 Haziran 2009 / İstanbul)

4-5 Haziran 2009 tarihlerinde  İstanbul’da 90.Yılında Milli Mücadele konulu Sempozyumu düzenlendi. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Sempozyum  Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda  saat 10.00’da Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunuşu ila başladı. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi.  Açılış Konuşmalarını Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.Cemil ÖZTÜRK, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Cezmi ERASLAN, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Necla PUR adına bir temsilcisi yaptılar. Arkasından Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali ÖZDEMİR’in yönetiminde Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencileri Halk Müziği Dinletisi sundular.

Öğle arasından sonra Bilimsel oturumlar a geçildi. Oturumlar  Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu ve Mustafa Necati Konferans Salonu’nda  Olmak üzere iki ayrı salonda sürdürüldü.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN’ın yönettiği birinci oturumda; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Neşe ÖZDEN Kıyaslamalı Devrim Analizi Çerçevesinde Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrim Tarihinin Temel KavramlarıMarmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof.Dr.Zekeriya KURŞUN Millî Mücadele Yıllarında İslam Dünyasında Mustafa Kemal İmajıİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi  Prof.Dr.Ali ARSLAN Sevr’e Göre Türkiye’nin İktisadi YapısıGalatasaray Üniversitesi öğretim üyesi  Prof.Dr.Rıdvan AKIN Millî Mücüdele’de İki Anayasalılık Sorunu ve Eski Rejimin Tasfiyesi Süreci konulu bildiriler sundular.

Kısa bir aranın ardından Prof.Dr.Cemil ÖZTÜRK’ün yönettiği ikinci oturuma geçildi.  İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.Sabahattin ÖZEL Millî Mücadele’de İngiltere’nin İstihbarat Faaliyetleriİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Halil BAL Millî Mücadele Yıllarında Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, Hadiye YILMAZ, Hâkimiyet-i Milliye Yazılarına Göre TBMM Hükümeti’nin Doğu SiyasetiMimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Abdülvahap KARA Türkistan Aydınlarının Milli Mücadele’ye Bakışı konulu bildiriler sundular.

Mustafa Necati  Konferans Salonunda gerçekleştirilen birinci oturumu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.Emel KEFELİ yönetti. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi  Doç.Dr.Şehnaz ALİŞ Millî Mücadele’nin İki Genç Şairi: Necmettin Halil Onan ve Kemalettin Kami KamuMarmara Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Baki ASİLTÜRK,Modern Bir Millî Mücadele Destanı: Dağlarca’nın “Bağımsızlık Savaşı “ EpiğiMarmara Üniversitesi öğretim üyesi öğretim üyesi Doç.Dr.Enver TÖRE Tyatro Eserlerine Göre Millî Mücadele’de Çocuklar, Hilal ÜNLÜ, Milli Mücadele Piyesleri konulu bildiriler sundular.

Aynı salondaki ikinci oturumu Prof.Dr.Ali ARSLAN yönetti. Marmara Üniversitesi Fen-Edbiyat Fakültesi Cumhuriyet Tarihi anabilim dalı başkanı Prof.Dr. Süleyman BEYOĞLU Mutasarrıfının Kaleminden Ordu’da Millî Mücadele,Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdür yardımcısı DoçDr.Mustafa BUDAK İzmir’in İşgali Sürecinde Osmanlı Harbiye Nezareti’nin Direnişle İlgili Tavrı, Marmara Üniversitesi Fen-Edbiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Bülent BAKAR Anzavur’un Biga’daki FaaliyetleriMA Cengiz MUTLU Millî Mücadele’de Gayrimüslim Askerler konulu bildiriler sundular.

İkinci gün programına Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda devam edildi. İkinci gün ilk oturumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Cezmi ERASLAN yönetti. Bu oturumda Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleioğlu Eğitin Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ Millî Mücadele Tarihinin Kaynaklarından Şifre-i Mevrude Defterleri, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Tülay Âlim BARAN Millî Mücadele’de Anadolu Ajansı,Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Adnan SOFUOĞLU Yunanlıların İzmir’i İşgali ve Bölgeye Yerleşme Çabaları konulu bildiriler sundular.

Kısa bir aranın ardından ikinci oturuma geçildiProf.Dr.Nuri KÖSTÜKLÜ’nün yönettiği oturumda; Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Sevtap DEMİRCİ Smyrna’dan İzmir’e: Bir Amerikalı Tanığın Gözüyle 1922 TahliyesiGebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Dr.Ercan KARAKOÇ TBMM Hükümeti Fransa İlişkilerinde Ankara İtilafnamesi ve Hatay Sorunu, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr.Okan YEŞİLOT Millî Mücadele’nin Azerbaycan Basınındaki YankılarıMarmara Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ali SATAN Millî Mücadele Yıllarında Veliahd Abdülmecid Efendi’nin Mustafa Kemal Paşa İle İlişkileri konulu bildiriler sundular.

İkinci günün son oturumunu Prof.Dr. Süleyman BEYOĞLU yönetti. Bu oturumda Prof.Dr. Temuçin Faik ERTANKadrocu Kemalizm’de Türk Millî Kurtuluş HareketiMarmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Can ERDEM Millî Mücadele’de Bir Cemiyet: Halas-ı Vatan, İstanbul Üniversitesi MA Mustafa SELÇUKDârülfünun Öğrencilerinin Millî Mücadele’ye Destek Faaliyetleriİstanbul Üniversitesi MA Abdurrahman BOZKURTİşgal İstanbul’unda Fransız-İngiliz İlişkileri konulu bildiriler sundular.

Prof.Dr.Cezmi ERASLAN ve  Prof.Dr.  Cemil ÖZTÜRK’ün değerlendirmesiyle program sona erdi.

 Atatürk Döneminden Medeniyete Bakışlar Sempozyumu (13 Mayıs 2009 / İstanbul)

13 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul’da Atatürk Döneminden Medeniyete Bakışlar konulu sempozyum düzenlendi. Merkezimiz ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde İstanbul Üniversitesi doktora salonunda düzenlenen sempozyum saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunuşuyla başladı. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi. Açılış konuşmalarını Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Cezmi ERASLAN, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Yunus SÖYLET ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Prof.Dr.Mehmet AYDIN yaptılar. Öğle arasından sonra bilimsel oturumlara geçildi. Prof.Dr.Cezmi ERASLAN’ın yönettiği birinci oturumda  Prof.Dr.Mahmut ARSLANZiya Gökalp, Prof.Dr.Ertan EĞRİBEL Ahmet Rıza, Prof.Dr.Sema UĞURCAN Mehmet Akif Ersoy konulu bildiriler sundular. Kısa bir aradan sonra ikinci oturuma geçildi. Prof.Dr.Osman HORATA’nın yönettiği oturumda Prof.Dr.Ahmet Güner SAYAR Hasan Ali Yücel, Prof.Dr.Kazım YETİŞ M.Fuat Köprülü, Beşir AYVAZOĞLU Peyami Safa,  konulu bildiriler sudular. Her oturumun sonrasında 20 dakikalık bir zaman dilimi soru ve cevaplara ayrıldı.

 90.Yıldönümünde Milli Mücadele Sempozyumu (4 Mayıs 2009 / Afyonkarahisar)

4 Mayıs 2009 tarihinde Afyonkarahisar’da  90.Yıldönümünde Milli Mücadele konulu sempozyum düzenlendi. Merkezimiz ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde düzenlenen sempozyum saat 10.00’da Ahmet Necdet Sezer Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezinde  saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunuşuyla başladı. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi. Açılış Konuşmalarını Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Cezmi ERASLAN, Kocatepe Üniversitesi.Rektörü Prof.Dr.Ali ALTUNTAŞ ve Afyon Valisi Haluk İMGA yaptılar. Daha sonra bilimsel oturumlara geçildi. Kuva-yi Milliye ve Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Geçişi konulu birinci oturumu Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Semih YALÇIN yönetti. Sayın Yalçın aynı zamanda  Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi İle İlgili İddialar konulu birde bildiri sundu. Ayrıca Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Sadık SARISAMAN: Kuvay-i Milliye’nin Tanımı, Yrd.Doç.Dr.Ahmet ALTINTAŞ: Afyon’da Kuvay-i  Milliye Teşkilatı, Yrd.Doç.Dr.Hasan BABACAN: Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin Cephe Gerisindeki Faaliyetleri konulu bildiriler sundular. Soru ve Cevapların ardından öğle arası verildi.

Öğleden sonraki süreçte yer alan Milli Mücadele Dönemi Bütçeleri, Kongreler ve İttihat ve Terakki konulu ilk oturumu Prof.Dr.Sadık SARISAMAN yönetti. Bu oturumda Dr.Zekeriya TÜRKMEN: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Hareketi ve Müfettişlik  Bölgesi, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.İhsan GÜNEŞ : Milli Mücadele Dönemi  Bütçeleri, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr.Selma YEL: Milli Kongreler  ve Tam Bağımsızlık Fikri, İstanbul Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr.Osman DEMİRBAŞ: İttihat ve Terakki’nin Milli Mücadele’deki  Rolü  konulu bildiriler sundular. Soru ve cevaplardan sonra kısa bir ara verildi.

Aranın ardından Milli Mücadele’nin Dış Politikasının ele alınacağı üçüncü oturuma geçildi. Prof.Dr.İhsan GÜNEŞ’in yönettiği bu oturumda Prof.Dr.Bige YAVUZ: Milli Mücadele Döneminde Türk-Fransız İlişkileri, Prof.Dr.Mevlüt ÇELEBİ: Milli Mücadele Döneminde Türk İtalyan İlişkileri,  Prof.Dr.Cihat GÖKTEPE: Türk İngiliz İlişkileri (Milli mücadele ve İtilaf Devletleri İlişkileri)Prof.Dr.Ahmet ÖZGİRAY: Milli Mücadele’de Ankara Hükümeti’nin Doğulu Devletlerle İlişkileri konulu bildiriler sunuldu.

Sempozyum Afyonkarahisar protokolü, öğretim üyesi ve öğrenci ve yerel basının tarafından ilgiyle izlendi.

 85.Yılında 3 Mart 1924 Tarihli Kanunlar ve Türkiye Sempozyumu (3 Mart 2009/Ankara)

3 Mart 2009 tarihinde Ankara’da 85.Yılında 3 Mart 1924 Tarihli Kanunlar ve Türkiye konulu sempozyum düzenlendi. Merkezimiz ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk İlkeleri ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen sempozyum saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Daha sonra Açılış konuşmalarına geçildi. Açılış konuşmalarını Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Cezmi ERASLAN, Atatürk İlkeleri ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.Hale ŞIVGIN, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali BARDAKOĞLU ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Rıza AYHAN yaptılar. Arkasından bilimsel oturumlara geçildi. Birinci oturumda Hilafetin Kaldırılması ve Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması  konusu ele alındı.  Prof.Dr.Ethem Ruhi FIĞLALI’nın İslam düşüncesinde Hilafet Meselesikonulu geniş bir değerlendirme yaparak yönettiği bu oturumda Prof.Dr.İzzet ER Din Devlet İlişkileri,  Doç.Dr.Mehmet AKGÜL Hilafet ve Halifeliğin Dini Toplumsal Boyutu, Yrd.Doç.Dr.Ali SATAN Halifeliğin Kaldırılmasına Dış Tepkiler  konulu  değerlendirmelerini aktardılar. Soru ve cevaplardan sonra öğle arası verildi.

Öğleden sonraki süreçte yer alan ikinci oturumda  Erkan-ı Habiye-i Umumiye Vekaleti’nin Kaldırılması ve Genelkurmay Başkanlığının Kuruluşu ele alındı. Prof.Dr.Hikmet ÖZDEMİR’in yönettiği ve geniş değerlendirme yaptığı bu oturumda  Prof.Dr.Süleyman BEYOĞLU ve  Prof.Dr.Cemalettin TAŞKIRAN konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardılar. Soru ve cevapların ardından kısa bir ara verildi.

Kısa aradan sonra Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Eğitimdeki gelişmeler konulu üçüncü oturuma geçildi.  Prof.Dr.Ali ARSLAN’ın yönettiği oturumda Prof.Dr.Cemil ÖZTÜRK ve Hamza AYDOĞAN konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardılar. Soru ve cevaplardan sonra kısa bir ara verildi.

Aradan sonra Şer’iye ve Efkaf Vekaletinin Kaldırıllması ve Vakıflar Genel Müdürülüğünün Kurulması konulu dördüncü oturuma geçildi. Vakıflar Genel Müdürü Dr.Yusuf BEYAZIT’ın yönettiği bu oturumda Prof.Dr.Bahaeddin YEDİYILDIZ ve Dr.Nazif ÖZTÜRK birer değerlendirme yaptılar.

Öğretim üyesi ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlenen sempozyumda her oturumun sonunda 20 dakikalık bir zaman dilimi soru ve cevaplara ayrıldı.

1909 Adana Olayları ve Milli Mücadele Döneminde Adana (16 Mart 2009/Adana)

16 Mart 2009 tarihinde Adana’da  1909 Adana Olayları konulu sempozyum düzenlendi.  Merkezimiz, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Adana valiliği işbirliğinde düzenlenen sempozyum Sürmeli Oteli Toplantı salonunda saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşimızın okunuşuyla başladı. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi. Açılış Konuşmalarını Prof.Dr.Kemal ÇİÇEK, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Cezmi ERASLAN ve Adana Valisi İlhan ATIŞ yaptılar. Daha sonra Türk Dil Kurumu Başkanı Prof.Dr.Haluk AKALIN’ın yönettiği birinci oturumda Dr.Seda Bayındır ULUSKAN, Yrd.Doç.Dr.Necla GÜNAY ve Doç.Dr.Ferudun ATA birer bildiri sundular. Öğleden sonraki süreçte yer alan ikinci oturumu Prof.Dr.Cezmi ERASLAN yönetti. Bu oturumda  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.İzzet ÖZTOPRAK, Pamukkale Üniversitesi  öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Yusuf Ziya BİLDİRİCİ, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Kemal ÇELİK ve Atatürk Araştırma Merkezi uzmanı Hüseyin TOSUN birer bildiri sundular. Her oturumun sonunda 20 dakikalık bir zaman dilimi soru ve cevaplara ayrıldı.