Projeler

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumların, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ile bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel araştırma projeleri yapmak ve yaptırmak, desteklemek, eşgüdüm sağlamak görevlerini Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumların 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen amaç ve görevleri doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kapsamlı projeler için başvurular Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kez yapılmaktadır.

Bu bağlamda, Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlar tarafından görev alanları çerçevesinde 2022 yılı proje başvuru dönemlerinde öncelikli olarak desteklenecek projeler için belirlenen konular şunlardır:

 • Balkanlarda Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Çalışmaları
 • Dünyada Atatürk, Türk ve Türkiye Algısı
 • Dünya Siyasetinde Ermeni Lobileri
 • Ege Adalarında Türk İzleri
 • Göç ve güvenlik
 • Kıbrıs Meselesi
 • Kuzey ve Batı Afrika’da Osmanlı – Türk izleri
 • Osmanlı/Türk Kültürel Varlığına Yönelik Uygulamalar
 • Pontus İddialarının Dünü ve Bugünü
 • Tüm Yönleriyle Ermeni Meselesi
 • Türk Dünyasında Milli Tarih Yazımı/Öğretimi ve Milli Bilinç
 • Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Kaynaklı Sorunlar
 • Yakın Dönem Batı Trakya Türkleri Tarihi
 • Yakın Dönem Irak Türkleri Tarihi
 • Yakın Dönem Kırım Tatar Türkleri Tarihi
 • Yakın Dönem Suriye Türkleri Tarihi

NOT: Proje, Bilimsel Toplantı Düzenleme, Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı/Yüzey Araştırma Destek Talebi Başvuruları 04 Nisan 2016 tarihinden itibaren çevrim içi ortamlar aracılığıyla alınacaktır.

1. Bilimsel Toplantı Düzenleme, Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı/Yüzey Araştırma Destek Başvuruları 04 Nisan 2016 tarihinden itibaren Destek Sistemi(destek.ayk.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

2. Bütçesi 50.000 (elli bin) TL’yi ve süresi 12 (on iki) ayı aşmayan proje destek başvuruları “Yeni Destek Önerisi” şeklinde Bilimsel Proje Sistemi (proje.ayk.gov.traracılığıyla, yıl boyu alınacaktır.

3. Bütçesi 50.000 (elli bin) TL’yi ve/veya süresi 12 (on iki) ayı aşan Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Projeler için başvurular Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kez Bilimsel Proje Sistemi aracılığıyla alınacaktır.

İlgililere duyurulur.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇEVİRİ PROJELERİ YÖNERGESİ (pdf)