Projeler

2876 Sayılı Kanun gereği Atatürk Araştırma  Merkezi Cumhuriyetin içinde doğduğu siyasi ve sosyo-ekonomik ortam ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecini bilimsel yoldan araştırma, inceleme faaliyetlerini de sürdürmekte ve bu doğrultuda projeler gerçekleştirmektedir.

Atatürk Araştırma Merkezi, desteklediği projelerin yanında, kurum bünyesinde de  projeler yürütmektedir.

Kurum İçi Yürütülen Projeler:

Tamamlanan Projeler:

  • Anadolu’da Yunan Mezalimi
  • Cumhuriyetin 15.Yılında Türkiye

NOT: Proje, Bilimsel Toplantı Düzenleme, Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı/Yüzey Araştırma Destek Talebi Başvuruları 04 Nisan 2016 tarihinden itibaren çevrim içi ortamlar aracılığıyla alınacaktır.

1. Bilimsel Toplantı Düzenleme, Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı/Yüzey Araştırma Destek Başvuruları 04 Nisan 2016 tarihinden itibaren Destek Sistemi(destek.ayk.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

2. Bütçesi 50.000 (elli bin) TL’yi ve süresi 12 (on iki) ayı aşmayan proje destek başvuruları “Yeni Destek Önerisi” şeklinde Bilimsel Proje Sistemi (proje.ayk.gov.traracılığıyla, yıl boyu alınacaktır.

3. Bütçesi 50.000 (elli bin) TL’yi ve/veya süresi 12 (on iki) ayı aşan Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Projeler için başvurular Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kez Bilimsel Proje Sistemi aracılığıyla alınacaktır.

İlgililere duyurulur.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇEVİRİ PROJELERİ YÖNERGESİ (pdf)