ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ PAYDAŞ ANKETİ

Kurumumuz 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında beklenti, sorun ve iyileştirmeye açık alanları tespit etmek ve çözüme yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla siz değerli paydaşlarımızın görüş, talep ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız.

Kurumumuzun 2024-2028 Stratejik Planına vereceğiniz katkılardan dolayı teşekkür eder, anket sonuçlarının kullanılmasında gizliliğe riayet edileceğini ve bilgilerin bu amaç dışında kullanılmayacağını taahhüt ederiz.

ATAM Dış Paydaş Anketi