Türkiye’yi Lâikleştiren 3 Mart Tarihli Kanunların Önemi

“Vicdan hürriyetine asla müdâhale edilemez, zira bu ferdin tâbiî haklarının en mühimlerinden biri addedilir… Her fert, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, [...]