Gazeteci ve tarihçi Murat Bardakçı Kurumumuzu ziyaret etti.

Gazeteci ve tarihçi Murat Bardakçı Kurumumuzu ziyaret etti. Arşivimizde araştırma yapan Bardakçı’ya Kurum Başkan Vekilimiz Doç. Dr. Güner Doğan ve [...]

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 107. Sayısı Çıktı

107. sayımızda “Türk Jandarma Teşkilatı’nda Hukuk Eğitiminin Tarihsel Gelişimi”, “Başlangıcından Lozan Konferansı’na Türkiye’de Yabancılara Taşınmaz Satışı ve Karşılaşılan Sorunlar”, “Millî [...]

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından Yeni Bir Eser

Türkiye’nin; geniş bir coğrafyada, dünyanın birçok bölgesinde bulunan Türklerle ve akraba topluluklarla ortak bir tarihi ve kültürel bağları bulunmaktadır. Türkler [...]

ATATÜRK’ÜN TÜRKLÜK VE MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI

“Atatürk’ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı” adlı eser, Batı’da ve Türkiye’de Milliyetçilik Kavramının Ortaya Çıkışı ve Atatürk’ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı [...]

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Makaleler Eseri Dijital Ortamda Yayınlandı

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 24 maddelik kısa bir anayasadır. TBMM, Millî Mücadele sırasında çok önemli gördüğü temel esasları ele alan [...]

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Üç Eserinin Yeni Baskılarını Yaptı

[...]

Atatürk Araştırm Merkezi İki Yeni Eseri Dijital Ortamda Yayınladı

19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, editörlüğünü Prof. Dr. Zehra ASLAN’ın yaptığı 19. [...]

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yeni Bir Eser Yayımladı.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Hacı Veli Gök tarafından kaleme alınan Demokrat Parti Döneminin Önemli Bir Siması Namık Gedik ve Siyasi [...]

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı İki Yeni Eser Yayımladı.

İttihat ve Terakki Dönemi Fikir Hareketlerinin Siyasi Yansımaları ve Sosyo-Kültürel Hayat Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Emine AŞÇI tarafından kaleme alınan [...]

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 105. sayısı yayımlandı.

105. sayımızda “Osmanlı Maarifinde Mektep Bakkalları (1891-1922)”, “Birinci Dünya Savaşı’nda Hayırseverlik ve Seferberlik: Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 1917 Mekteb-i Sultânî [...]