Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları

 • Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi ve Kongreler

  Yazarı:

  ISBN:

 • 9.ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ

  Yazarı: Yay.Hazırlayan: Erdem ÜNLAN-Halit Aytuğ TOKUR

  ISBN: 978-975-17-4794-5 (Tk.)

 • I.DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA OSMANLI -AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ VE KAFKAS İSLAM ORDUSU

  Yazarı: Yay. Hazırlayan Hüseyin TOSUN

  ISBN: 978-975-17-4759-4

 • Eser/Makale Başvuru

  Yazarı:

  ISBN:

 • Gizli Belgelerle Kıbrıs Sorunu Kaygılı Yıllar (1974-1975)

  Yazarı: Salahi R. SONYEL

  ISBN: 978-975-16-2398-0

 • Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960)

  Yazarı: Efdal AS

  ISBN: 978-975-16-2635-6

 • Atatürk Döneminin Entelektüel Bir Politikacısı Necip Ali Küçüka

  Yazarı: Süleyman İNAN

  ISBN: 978-975-16-2626-4

 • Bir Milletin Atasına Vedası

  Yazarı: İsmet ÜZEN-Yüksel ÖZGEN

  ISBN: 978-975-19-2649-3

 • Türkiye’de Umumi Müfettişliklerin Kurulması ve Trakya Umumi Müfettişliği

  Yazarı: Murat BURGAÇ

  ISBN: 978-975-19-2605-9

 • Milli Bayram Olgusu ve Türkiye’de Yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923 – 1960)

  Yazarı: Dr.Bengül Salman Bolat

  ISBN: