9.ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ

Bu kitap Merkezimiz ve Amasya Üniversitesi işbirliğinde 12-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Amasya’da düzenlenen 9. Uluslararası Atatürk Kongresi’nde sunulan 93 bildiriden oluşmaktadır.

Bildiri başlıklarının çerçevesinin geniş tutulduğu kongrede; Türk İnkılabının Fikri Temelleri, Lider, Komutan, Devlet ve Fikir Adamı Olarak Atatürk, Millî Mücadele Dönemi, Atatürk Döneminde Türkiye’de Toplumsal Değişim ve Dönüşümler, Türkiye Cumhuriyeti’nin İç ve Dış Politikaları, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Dünyadaki Yeri ve Önemi, Atatürk Sonrası Dönemde Türkiye’de Siyasi, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler sunulan bildiriler çerçevesinde incelenmiştir.

İÇİNDEKİLER

BİLDİRİ METİNLERİ

01 -20.KOLORDU’NUN MİLLİ MÜCADELE’DEKİ FAALİYETLERİ

02-ERKEN DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE KEMALİZM TARTIŞMALARI (1950-1953)

03-YENİ BELGELER IŞIĞINDA CUMHURİYETİN İLK DÖNEMİNDE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ (1929-1932)

04-1948 TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİ VE BASINA YANSIMASI

05- SOFYA ASKERİ ATAŞESİ MUSTAFA KEMAL’İN BULGARİSTAN HAKKINDAKİ ASKERİ VE STRATEJİK TESPİTLERİ (KASIM 1913-KASIM 1914)

06-PRAVDA VE İZVESTİYA GAZETELERİNE GÖRE 27 MAYIS 1960 ASKERİ MÜDAHALESİ (20 MAYIS-07 HAZİRAN 1960)

07-27 MAYIS 1960 DARBESİNE İLİŞKİN MEŞRUİYET ARAYIŞLARI

08-THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF POLITICAL PARTIES IN TURKEY (1908-1980)

09- 1931 TARİHLİ BUDAPEŞTE SERGİSİ’NDE TÜRK PAVYONU

10-ERMENİ SORUNU ÜZERİNE PROPAGANDALAR VE EĞİTİM

11- YUNAN BELGELERİNDE DOĞU TRAKYA’NIN YUNANİSTAN TARAFINDAN İŞGALİ VE CAFER TAYYAR

12- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SİNEMAYA BAKIŞI VE BİYOGRAFİK OLARAK TÜRK SİNEMASINDAKİ TEMSİLLERİ

13- TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASINA GENEL BAKIŞ 1923-1960

14- KIBRIS TÜRKLERİNDE ATATÜRK SEVGİSİNİN SOSYO- PSİKOLOJİK TEZAHÜRÜ OLARAK İSİMLER/ BABAM KEMAL, ÖĞRETMENİM MUSTAFA KEMAL

15-BEHÇET NECATİGİL’İN ŞİİRLERİNDE İDEAL BİRKAHRAMAN: ATATÜRK

16- YENİ BULGULAR IŞIĞINDA MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN SAMSUN’A ÇIKIŞI ÖNCESİ KAMUOYUNDA TANINMASI KONUSU (1918-1919)

17- CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA İSTANBUL’UN GÜNLÜK YAŞAMINDA YENİ BİR UYGULAMA OLARAK OTOMOBİLLERE TAKSİMETRE KONULMASI, YANKI VE YANSIMALARI

18-ASKERÎ ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ’NDEKİ NABLUS VE KATMA MUHAREBELERİ’NİN HARP PRENSİPLERİ AÇISINDAN ANALİZİ

19-ATATÜRK’ÜN TBMM YASAMA YILI AÇILIŞ KONUŞMALARINI TÜRK EĞİTİM TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMEK

20-MENEMEN HADİSESİ VE ÖĞRETMEN KUBİLAY’IN KATLİNE TÜRK KAMUOYUNDAN YÜKSELEN TEPKİLER

21-MİLLİ MÜCADELE’DE CEPHEDE SAVAŞANLARA GÜVEN VERME ÇABALARI: ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN ÇİÇEK BAYRAMI

22-YUNAN ORDUSUNUN ANADOLU İŞGALİNDE CEPHEDEN GÖNDERİLEN ASKER MEKTUPLARI

23- TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÖNEMİ YAYGIN HALK EĞİTİMİ: BOLU HALKEVİ ÖRNEĞ

24-ERKEN DÖNEM KEMALİZM TARTIŞMALARININ DOĞASI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER

25-TÜRKİYE’DE KADININ YENİ İMAJININ OLUŞTURULMASINDA ATATÜRK’ÜN ROLÜ (1920-1938

26- MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TÜRK MİZAHINDA MUHALİF BİR KİMLİK: REFİK HALİD (KARAY)

27-TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI SERGİ, FUAR VE PANAYIRLARA İŞTİRAKİ (1929-1939)

28-MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK) PAŞA’NIN 7.ORDU KOMUTANLIĞI GÖREVİNE İLİŞKİN BELGELER IŞIĞINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

29-MUHALİF YAKLAŞIMIYLA FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU

30-AFGANİSTAN’DA ATATÜRK İMAJI

31-ERMENİ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE ATATÜRK’ÜN KİMLİK ANLAYIŞI VE ONUN ERMENİ TOPLUMUNA TANITILMASI ÜZERİNE (ERMENİCE KAYNAKLAR IŞIĞINDA)

32ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN TÜRK SOYLU ÜLKELERDEKİ BASINA YANSIMASI

33- ATATÜRK DÖNEMİNDE ORTAÖĞRETİM OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİYLE İLGİLİ TALİMATNAMELER

34-1937 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EGE MANEVRALARI VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

35-MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN IX. ORDU MÜFETTİŞLİĞİ’NE GÖREVLENDİRİLMESİNDE ERMENİ SORUNU FAKTÖRÜ

36- BİR TEĞMENİN SAKARYA MUHAREBELERİ SIRASINDA CEPHEDE GÜNLÜK HAYATA DAİR TESPİT VE TAHLİLLERİ

37-ATATÜRK DÖNEMİ’NDE BİR KADIN DOĞUM VE HASTALIKLARI DERGİSİ: TÜRK JİNEKOLOJİ ARŞİVİ (1934-1939)

38-ATATÜRK VE SÜRYANİLER

39-HÂKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETESİ VE MİLLİ MÜCADELE

40-AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN ALMAN ƏHALİSİNİN QAFQAZ İSLAM ORDUSUNA YARDIMI

41-IRAQI-TURKISH RELATIONS DURING THE PRESIDENCY OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1923-1938

42- İKİ FARKLI DÖNEMDE KEMALİZMİN ALGILANMASI (1960’LI VE 1990’LI YILLAR)

43-ATATÜRK DÖNEMİNDE HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI VE DEVRİM GAZETESİ

44-ATATÜRK’ÜN SİNEMADA ANLATIMI: “DERSİMİZ ATATÜRK” FİLMİ

45-CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRKİYE’NİN İTALYA POLİTİKASI

46-ATATÜRK’ÜN BİLİNMEYEN BİR RÖPORTAJI

47-TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA LİTVİNOV’UN 1931 TÜRKİYE ZİYARETİ

48-CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE (1923-38 YILLARI ARASINDA) SAĞLIK POLİTİKASININ GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE SOSYALLEŞME

49- TÜRKPA VE TÜRK DÜNYASINA YÖNELİK ADIMLARI (2008-2019)

50-MİLLİ MÜCADELE VE CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN AMASYA’DAKİ FAALİYETLERİ (1919-1925)

51-ATATÜRK DÖNEMİNDE OKUL MİMARİSİ

52-MACAR ELÇİLERİNİN GÖZÜYLE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK DEVRİMLERİ

53- MÜTAREKE DÖNEMİNDE CAFER TAYYAR BEY VE MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN İLİŞKİLERİ

54-ATATÜRK IS THE PIONEER OF TURKISH SECULARISM: A STUDY ON THE SECULARIZATION OF EDUCATION IN THE ATATÜRK ERA

55-CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA MARAŞ’A İSKÂN EDİLEN MÜBADİLLER

56-ATATÜRK DÖNEMİ’NDE EMEK PİYASASINDA KADIN İSTİHDAMINDAKİ GELİŞMELERİN YERİ VE ÖNEMİ

57-CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1935) EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN İSTATİSTİKİ VERİLER IŞIĞINDA ANALİZİ

58-EDİRNE’DE CUMHURİYETİN ONUNCU YILI KUTLAMALARI

59-TÜRKİYE’DE MODERN ZİRAATIN MİMARLARINDAN ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU VE ZİRAAT VEKÂLETİ DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ (1942-1946)

60-MİLLÎ GAYE MECMUASINDA “MİLLÎ MAARİF”

61-LİDER-HALK BULUŞMASI VE BÜTÜNLEŞMESİ AÇISINDAN ATATÜRK’ÜN YURT GEZİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

62-ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDE DİN EĞİTİMİNE BİR ÖRNEK; AKSEKİLİ AHMET HAMDİ’NİN “ASKERE DİN DERSLERİ” ADLI ESERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

63-TÜRK MODERNLEŞMESİ SÜRECİNDE AYDINLARIN TARİH VE FELSEFEYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

64-THE RECASTING OF THE OTTOMAN PUBLIC DEBT AND THE ABOLITION OF THE CAPITULATIONS REGIME IN THE INTERNATIONAL LEGAL ACTION OF TURKEY LED BY MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

65-1922-1934 YILLARI ARASINDA MOSKOVA’DA YAYINLANAN GAZETE, DERGİ VE KİTAPLARDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN PORTRELERİ VE FOTOĞRAFLARI

66-İÇ ANADOLU VE KARADENİZ’DE TBMM’YE KARŞI ÇIKARILAN İSYANLARA DAİR DAHİLİYE VEKALETİ VE ERKAN-I HARBİYE REİSLİĞİ’NİN HAZIRLADIĞI 1921 TARİHLİ RAPORLAR

67-TAHAYYÜLDEN HAKİKATE: BATI NEŞRİYATINDA MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK) İMAJI VE KURUCU LİDERİN BİYOGRAFİSİNİN İNŞASI

68-TÜRK – SOVYET İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE CUMHURİYETİN ONUNCU YIL KUTLAMALARINA GELEN RUSLAR VE KARŞILIĞINDA RUSYA’YA DAVET EDİLEN TÜRK ÖĞRETMENLER VE FAALİYETLERİ

69-ATATÜRK DÖNEMİNDE VATANDAŞLIK POLİTİKASINA RUM VE ERMENİ CEMAATLERDEN DESTEK: LAİK TÜRK HRİSTİYANLAR BİRLİĞİ VE LAİK ERMENİ KATOLİKLERİ CEMİYETİ

70-LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI SONRASI KURULAN KARMA HAKEM MAHKEMELERİNİN KARARLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

71-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KAFKAS CEPHESİ’NDE BULUNAN ALMANLARIN TELGRAF VE RAPORLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

72-BALKAN ANTANTI BASIN KONFERANSLARI

73-ATATÜRK DÖNEMİNDE KAFKASYA’DA OSMANLI VATANDAŞLARI: DİN ADAMLARI, ASKERLER, ÖĞRETMENLER, ESİRLER

74-ALMAN ARŞİV BELGELERİNDE MUSTAFA KEMAL’İN ADOLF HİTLER İLE İLGİLİ KANAATLERİ (1934-1935)

75-ARŞİV BELGELERİNDEN HAREKETLE TÜRKİYE’NİN İNGİLİZ İLHAKI VE YÖNETİMİ ALTINDAKİ KIBRIS ADASI’NA İLİŞKİN YUMUŞAK GÜÇ UYGULAMALARI VE KIBRISLI TÜRKLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ (1921-1939)

76-10 KASIM ANMA TÖRENLERİNİN DÖNEMSEL ÖZELLİKLERİ

77-ADANA KUVA-YI MİLLİYESİ’NİN KAYSERİ’DE TEŞKİLATLANMASI

78-ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK KADINLARININ İRAN VATANDAŞLARI İLE EVLENME YASAĞININ KALDIRILMASI

79-YÜZELLİLİK YEŞİLİZÂDE AZİZ NURİ’NİN YUNAN KRALI’NA SUNDUĞU MEKTUP VE SÜRGÜN YILLARI

80-İSTİKBAL GÖKLERDEDİR: TÜRK TAYYARE CEMİYETİ (1925-1938) (TÜRK TAYYARE CEMİYETİ’NDEN TÜRK HAVA KURUMU’NA)

81-LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN ONUNCU YIL DÖNÜMÜNDE BİR ALMAN: DR. HANNS FROEMBGEN’İN “ESSEN KONUŞMASI” VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

82-KARAÇAY-BALKAR DİASPORASININ FOLKLORÜNDE ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ

83-LOZAN KONFERANSI İLE İLGİLİ BİR TERMİNOLOJİK DEĞERLENDİRME

84-ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ SİYASETİNDE AKDENİZ VE KIBRIS ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

85-TÜRKİYE’NİN I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DURUMU (1918-1920) (“AZƏRBAYCAN” QƏZETESI DAYALI)

86-ATATÜRK DÖNEMİ BASININDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK KURULTAYI

87-MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA ERZURUM’DA HALKI BİLİNÇLENDİRME VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİNDE ÖNEMLİ BİR TİYATRO: İBRET YERİ

88-CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YAPILAN DEMİRYOLU KONGRELERİ VE ATATÜRK DÖNEMİ DEMİRYOLU POLİTİKALARINA KATKISI

89-MİLLİ MÜCADELE TARİHİ ARAŞTIRMALARINA BİR KATKI: BARTIN MÜDAFAA-YI HUKUK CEMİYETİ’NİN VE FAALİYETLERİNİN TESPİTİ

90-İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ATATÜRK’ÜN LİDERLİK ÖZELLİĞİNE İLİŞKİN METAFORLARININ İNCELENMESİ

91-DÖNEMLE İLGİLİ BELGELERE VE KENDİ YAZDIKLARINA GÖRE SAMSUN’DAN AMASYA’YA, IX. ORDU KIT’AATI MÜFETTİŞİ MİRLİVA MUSTAFA KEMAL PAŞA

92-CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRK HAVA SAHASININ GÜVENLİĞİNE DAİR BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE CUMHURİYETİ SEYRÜSEFER-İ HAVÂÎ KARARNAMESİ (1925)

93-MİLLİ MÜCADELE SONRASINDA MİLLİ TARİH ŞUURU OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINA BİR ÖRNEK: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN TARİH ÖĞRETMENİ MEHMED TEVFİK BEY’İN CİHAN HARBİNDE TÜRKLER VE MEZİYETLERİ ADLI ESERİ (1928)

Yazarı:

Yay.Hazırlayan: Erdem ÜNLAN-Halit Aytuğ TOKUR

ISBN:

978-975-17-4794-5 (Tk.)

Basım Yeri:

Ankara

Basım Yılı:

2021

Dili:

Türkçe

Ebatları:

16x24