I.DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA OSMANLI -AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ VE KAFKAS İSLAM ORDUSU

Bu kitap;  2018 yılının  Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100.Yılı olması nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca  13-16 Eylül  2018 tarihlerinde  Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ev sahipliğinde Bakü’de  düzenlenen “I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti-Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu ” konulu uluslararası  sempozyumda sunulan bildiri metinlerinden oluşmaktadır.

Kitapta,  Türk Dünyası tarihinde önemli bir yer edinmiş olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kurulması ve Osmanlı Devleti ile askeri, siyasi, iktisadi, diplomatik  ve kültürel ilişkileri muhtelif yönlerden ele alınmaktadır.

 

I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA OSMANLI DEVLETİ-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ VE KAFKAS İSLAM ORDUSU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

BİLDİRİ METİNLERİ

01-Hikmet Öksüz – Ali Akyıldız -Kominist Oluşumların Esaret Altındaki Türk Askerleri İle Azerbaycan Türklerini Bolşevik Propagandada Kullanma Girişimleri

02-Ali Haydar Soysüren- Azerbaycan’ın Bolşevikleştirilmesi Süreci ve Türkiye’nin Rolü Bağlamında Azerbaycanlı Milliyetçilerin Yaklaşımı

03-Ali Sinan Bilgili – Murat Saltuk Bilgili- 1918’de Osmanlı Azerbaycan Ticaret Hukuku ve Azerbaycan Ahalisinin Tabi’iyyet Meselesi

04-Bengül Bolat-Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti-Osmanlı Devleti Eğitim İlişkileri

05-Kharsiev Boris Magomet-Gireyevich- Шариатские отряды Северного Кавказа и Кавказская Исламская Армия

06-Cengiz Atlı-Azerbaycan Arşiv Belgeleri Işığında Ermenilerin 1918-1920’de Erivan ve Bakü’de Yaptıkları Ermeni Mezalimi

07-Cengiz Kkartın-Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz Belgelerinde Azerbaycan (1918-1919)

08-Fatma Uygur-Bolşevik İhtilali Sürecinde Fransa’nın Kafkasya Politikası ve Ali Merdan Topçubaşı’nın Diplomatik Mücadelesi

09-Figen Atabey- Kafkasya’da Türk -Alman İlerlemesine İlişkin İngiliz Genelkurmaylığı’nın Gizli Raporu (13 Şubat-7 Ekim 1918)

10-Доного Хаджи Мурад-ПРЕБЫВАНИЕ ТУРЕЦКИХ ВОЙСК В ДАГЕСТАНЕ (1918 Г.) В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ И НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ

11-İsmail Özçelik-Gazete ve Dergi İsimlerinden HareketleAzerbaycan’ın Bağımsızlığı Yolunda Azerbaycan Basnının Milli Oluşuma Katkıları

12-Kamil Veli Nerimanoğlu- Rusya Devlet Askeri-Tarih Arşivinde ve Diğer I.Dünya Savaşı Kaynaklarında Sarıkamış Trajedisi

13-Lokman Zor-Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Dönemin Sosyopolitik Yapısının “Ali ve Nino” Filminde Sunumu

14-Muharrem Turp-Mondros Mütarekesi Müzakerelerinde Kafkasya Meselesi

15-Mustafa Çolak- Müttefik Almanya’nın Kafkas İslam Ordusu Operasyonlarını Engelleme Çabaları

16-Nejla Günay- Mondros Mütarekesi Öncesinde Doğu Anadolu’yu Ermeni Yurdu Yapma Çalışmaları ve Kafkasya Cephesinde Yaşanan Siyasi ve Askeri Gelişmeler

17-Nuri Köstüklü-Türk Tarih Ders kitaplarında Azerbaycan ve Azerbaycan Türkleri’nin Temsili Üzerine Bir Araştırma

18-Oktay Bozan-Ali Merdan Topçubaşı’nın “Azerbaycan’ın Teşekkülü” Adlı Eserinin Değerlendirilmesi

19-Orhan Turan- İngiltere’nin Transkafkasya Politikası Çerçevesinde Azerbaycan İle İlgili Değerlendirmeler (1917-1921)

20-Saime Yüceer-Enver Paşa’nın Kafkasya Politikası  ve İlk Türk Cumhuriyetinin Kuruluşu: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti

21-Selçuk Ural-Kafkasya Güç Mücadelesinde İngiltere’nin Ermeni Politikası

22-Sevinç Aliyeva-Dağlı Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Kafkas İslam Ordusu

23-Sezai Balcı – Selcan Alperay Eraslan-Mütareke İstanbulu’nda Bir Siyasi Cinayet: Behbud Han Cevanşir’in Şehit Edilmesi ve Torlakyan Davası

24-Sezen Kılıç-1918 Yılı Alman Dış Politikasında Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan

25-Sinan Kıyanç- Avusturya Basınında Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan

26-Ünal Taşkın- Efendizade Mehmet Şerif’in Anlattıkları Işığında Azerbayca

27-Yasin Coşkun-Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Ocak 1920’de Tanınmasından Sonra İngiltere’nin Azerbaycan’da Türk Milliyetçiliğine Dair Endişeleri

28-Камиль М. Алиев-Полковник  князь Нух-бек Шамхал Тарковский. Неизвестные страницы истории Горского правительства и Кавказкой исламской армии. 1917-1919 гг

29-Sebahattin Şimşir-Azerbeycan’ın Bolşevikler Tarafından İşgali Sonrası Ortaya çıkan Muhaceret Hareketi ve Muhacirlere Karşı Atatürk Döneminde Uygulanan Politikalar

Yazarı:

Yay. Hazırlayan Hüseyin TOSUN

ISBN:

978-975-17-4759-4

Basım Yeri:

Ankara

Basım Yılı:

2021

Sayfa Sayısı:

749

Dili:

Türkçe-Rusça

Ebatları:

16x24