Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi ve Kongreler

Bu kitap, 2019 yılının Milli Mücadele’nin 100.Yılı olması nedeniyle  Atatürk Araştırma Merkezi tarafından  24-26 Nisan 2019 tarihlerinde Erzurum’da Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen “Milli Mücadele’nin 100.Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi ve Kongreler Uluslararası Sempozyumu” nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.

Türk Milli Mücadelesi, hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun ana ilkelerinin temellerinin atıldığı yakın Türk tarihinin en önemli dönemidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özünü oluşturan milli egemenlik, halk yönetimi, TBMM’nin üstün konumu gibi temel kamu hukuku ilkeleri, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini yürüttüğü bu tarihi dönemde oluşmuştur. Bilindiği gibi 1919 yılı, Milli Mücadele’nin teşkilatlanma aşamasının en önemli sürecini oluşturmaktadır. Bu süreçte bir taraftan vatanın birçok parçası işgale uğrarken, diğer taraftan Milli bağımsızlık hareketinin temelleri atılmış, özellikle 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi olarak Anadolu’ya geçişi ile başlayarak, Amasya Genelgesi ve akabinde gerçekleştirilen Erzurum ve Sivas Kongreleriyle Milli Mücadele’nin amaç, yöntem ve hedefleri belirlenmiştir. Yine 1919 yılındaki gelişmeler Milli Mücadelenin ilk icra organı olan Heyet-i Temsiliye’nin   kuruluşunu sağlarken, Mustafa Kemal Paşa’yı   Türk Milli Mücadelesi ve Türk Milleti’nin önderi olarak tarih sahnesine çıkarmıştır.

2019 yılının bütün bu önemli olayların 100. Yıldönümü olması sebebiyle Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından TBMM’nin açılışına kadar yaşanan askeri, siyasi ve sosyal gelişmelerin konu edinen bildiriler yer almaktadır.

BİLDİRİLER

01 Mukaddes Arslan-Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Milli Mücadele Dönemi Hatırası Olarak Ankara İstasyon Binası

02 İsmail Özçelik-Kongreler Döneminde Albayrak Gazetisine Yansıyan Ermeni Eylemlerinden Örnekler (1919-1920)

03 Mehmet Temel-Kuva-yı Milliye’ye Düşmanlıkları Nedeniyle Anadolu’dan İstanbul’a Göç Edenlere Osmanlı Hükümetinin Yardımları

04 Mine Ersevinç-Mondros Mütarekesi’nin Bursa’da Uygulanması ve İşgalin Bursa Yereline Sosyo-Ekonomik Etkileri

05 Ahmet Ali Gazel-1920 Yılında Ankara İle İstanbul’u Uzlaştırmak İddiasıyla Kurulan Bir İttifak: Müsalemet İttifakı

06 Ulvi Keser-Mondros Mütarekesi Sürecinde Kıbrıs, Kıbrıslı Türkler ve Doğu Akdeniz’de Askeri Faaliyetler

07 Tülay Aydın-Milli Mücadele Döneminde Bir Propaganda Aracı Olarak Kongre Yapılanmaları

08 Selami Kılıç-Tam Bağımsızlık / Milli Birlik ve Beraberlik Sürecinde Erzurum ve Erzurum Kongresi

09 Sevinç Aliyeva-Alimerdan Bey Topçubaşov’un Atatürk Ve Türkiye Hakkında Görüşleri

10 Osman Oral-Millî Mücadele’de Çıkarılan Ankara Fetvası’nın Psiko Sosyal Dînî Temelleri

11 Tolga Başak-Mondros Mütarekesi’nin Amerikan The New York Tımes Gazetesine Yansımaları

12 Niyazi Veliyev-Millî Mücadele Döneminde Neriman Nerimanov’un Türkiye Politikasi

13 Ahmet İlyas-Ebru Çoban- Milli Mücadele’de Ulusal Kongrelere Katılan Kişilerin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi

14 Şaban Ortak-Kongreler Sürecinde Karahisar-I Sâhib (Afyonkarahisar) Sancağı İle Heyet-İ Temsiliye İlişkileri

15 Vasif Gafarov-Osmanli Ordusunun Kafkasya’dan Tahliyesi Sürecinde Yaşanan Sorunlar

16 Cavid Qasımov-Türkiye’de Milli Mücadele Ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Sovyet Azerbaycan’ı Tarihçiliğinde

17 Asaf Özkan-Mütareke Döneminde İttihatçı Karşıtlığına Bir Örnek: Yakup Cemil Meselesinin Yeniden Gündeme Getirilmesi

18 Zafer Koylu-İstanbul Hükümetleri, İngilizler ve Kuvayı Milliye Üçgeninde Bir Kent; Eskişehir 1919

19 Masoumeh Daei-1918-1919 Tarihlerinde Güney Kafkasya’da Ortaya Çıkan Gelişmeler Ve İran Devleti

20 Abdullah Cüneyt Küsmez- Kongreler Sürecinde Kolorduların Durumu Ve Milli Mücadelenin Askeri Stratejisinin Belirlenmesinde Kolorduların Etkisi

21 Alaattin Uca-Mebusan Kelimesi Sorunlu, Dipnotlar Sorunlu Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum Mebusluğu

22 Bengül Bolat-Milli Mücadele’ye Tam Destek Vermiş Bir Şehir: Kırşehir

23 Betül Öztoprak-Çerkez Ethem Olayı Ve Bu Olayın Türk Romanlarına Yansıması

24 Erdal Aydoğan-Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’dan Erzurum Yolculuğu: Halkla İletişim Örneği

25 İsmail eEyyüpoğlu-Metnin Tamamında Sonuç Kısmına Kadar Şu Şekilde Bir Format Hatası Var: Erzurum’da Süleyman Necati Erzurum Kongresi Günlerinde Kâzım (Yurdalan) Bey

26 Mehmet Okur-Samsun’dan Erzurum’a Musta Kemal Paşa Ve Milli Hareket Hakkında Türk Basınında Çıkan Haberler, Yorumlar

27 Merve Üner-Balıkesir’in Misak-ı Milli Önderlerinden Mühim Bir Şahsiyet: Yırcalızade Ahmet Şükrü Efendi ve Faaliyetleri

28 Oktay Bozan-Diyarbakır Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Kuruluşu Ve Faaliyetleri

29 Recep Çelik-Selanik İngiliz Kuvvetleri İstihbarat Şubesi Raporlarında İttihat Ve Terakki’nin 1919 Yılı Faaliyetleri

30 Sebahattin Şimşir-Belediye Reisi Keçeci Hafız Mehmet Emin Efendi’nin Hatıraları Işığında Balıkesir Kongrelerindeki Faaliyetleri

31 Sezen Kılıç-Deutsch-Armenısche Korrespondenz’e Göre Paris Barış Görüşmeleri Ve Ermeni Faaliyetleri (12 Kasım 1918-1 Şubat 1920)

32 Suat Akgül-İstiklâl Harbi’nde Yabanabat’ta (Kızılcahamam-Çamlıdere) Millî Faaliyetler Ve Çekilen Telgraflar

33 Süleyman Hatipoğlu-Adana Kuva-yi Milliyesi’nin Karaisali’da Teşkilatlanmasi

34 Ulvi Ufuk Tosun-Mondros Mütarekesi Sonrası Osmanlı Ordusundaki Moral-Motivasyon Kaybı Ve Ordunun Yeniden Yapılandırılması

35 Veysi Akın-Trakya Kongreleri Ve Trakya-Paşaeli Müdafa’a-İ Hukuk Cemiyeti’nde Gerçekleşen Yapısal Değişiklikler

36 Yaşar Akbıyık-Mondros Mütarekesi Uyugulamaları Ve İşgallere Karşı Erzurum Vilayeti İle Bağlı Sancaklarda Kamuoyu Faaliyetleri ve Tepkiler

37 Zekeriya Türkmen-Amasya’dan Erzurum’a: Iıı. Ordu Kıt’aatı Müfettişi Mirliva Mustafa Kemal Paşa’nın Hükûmet Ve Harbiye Nezaretiyle Münasebetleri

Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Geçişi ve Kongreler-pdf