Misyon, Vizyon

 

Atatürk Araştırma Merkezinin

 

Misyonu:

Atatürk’ün içinde doğduğu siyasi ve sosyo-ekonomik ortamdan başlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tüm yönleriyle araştırmak ve sonuçlarını yaymaktır.

 

 Vizyonu:

Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi değerlerini kavrayan, bilimsel bir bakış açısıyla araştıran, alanında öncü bir kurum olmak.