Üyeler

Üyeler
Atatürk Araştırma Merkezinin üç tür üyesi vardır:
a) Aslî üyeler
b) Şeref üyeleri
c) Haberleşme üyeleri

Asli Üyeler
Aslî üyeler, Kurumların görev alanına giren konularda üstün nitelikli bilimsel araştırma ve eserleriyle, eğitim, öğretim, kültür ve sanat hizmetleriyle temayüz etmiş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişiler arasından seçilir. Aslî üyeler, Yüksek Kurum Başkanı ile ilgili Kurum başkanının birlikte önereceği iki katı aday arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Aslî üyelerin sayısı 20′dir. Aslî üyelerin görev süresi 5 yıldır. Süresi biten aday yeniden seçilebilir. Bu üyeliklerden birinin boşalması hâlinde, aynı usulle seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üyelerin görev süresi de 5 yıldır.

Şeref Üyeleri
Şeref üyeleri, Atatürk ve eseri konusundaki araştırmalarıyla, eserleri ve hizmetleriyle temayüz etmiş; Atatürk Araştırma Merkezinin görev alanına giren konularda üstün hizmetlerde bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu kişiler arasından seçilir. Şeref üyelerinin sayısı ve üyelik süreleri herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Şeref üyeleri, Bilim Kurulunun kararı, Kurum başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile seçilir. 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun eki listelerinde yer alan üyelerin 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce seçilen üyelerin şeref üyelikleri devam eder.

Atatürk Araştırma Merkezi Şeref Üyeleri

1- Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK (Cumhurbaşkanı, Mareşal, 1881-1938)

2- Mustafa İsmet İNÖNÜ (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Orgeneral, 1884-1973)

3- Mustafa Fevzi ÇAKMAK (Mareşal, 1876-1950)

4- Mehmet Nurettin (Korgeneral, 1873-1932, Sakallı)

5- Yakup Şevki SUBAŞI (Orgeneral, 1876-1939)

6- Fahrettin ALTAY (Orgeneral, 1880-1974)

7- Ali Fuat CEBESOY (TBMM Başkanı, Korgeneral, 1882-1968)

8- Musa Kâzım KARABEKİR (TBMM Başkanı, Orgeneral, 1882-1948)

9- Kazım Fikri ÖZALP (TBMM Başkanı, Orgeneral, 1882-1968)

10- Cemil Cahit TOYDEMİR (Milli Savunma Bakanı, Orgeneral, 1883-1956)

11- İzzettin ÇALIŞLAR (Orgeneral, 1882-1951)

12- Abdurrahman Nafiz GÜRMAN (Orgeneral, 1882-1966)

13- Mehmet Kâzım ORBAY (Kurucu Meclis Başkanı, Orgeneral, 1887-1964)

14- Mehmet Salih OMURTAK (Orgeneral, 1889-1954)

15- Abdüllâtif Naci ELDENİZ (Korgeneral, 1875-1948)

16- Şükrü Naili GÖKBERK (Korgeneral, 1876-1936)

17- Ali Hikmet AYERDEM (Korgeneral, 1876-1939)

18- Hüseyin Nazmi SOLOK (Korgeneral, 1876-1956)

19- Kâzım İNANÇ (Korgeneral, Vali, 1880-1938)

20- Mehmet Kenan DALBAŞAR (Korgeneral, 1886-1935)

21- Ahmet Naci TINAZ (Milli Savunma Bakanı, Korgeneral, 1882-1964)

22- Kemalettin Sami GÖKÇEN (Korgeneral, Büyükelçi, 1884-1934)

23- Ömer Halis BIYIKTAY (Korgeneral, 1884-1939)

24- Ahmet DERVİŞ (Korgeneral, 1886-1932)

25- Kâzım SEVÜKTEKİN (Tümgeneral, 1877-1949)

26- Osman Nuri KOPTAGEL (Tümgeneral,1876-1942)

27- Mehmet Rüştü SAKARYA (Tümgeneral, 1877-1951)

28- Yusuf İzzet MET (Tümgeneral, 1876-1922)

29- Mehmet Sabri ERÇETİN (Tümgeneral, 1876-1956)

30- Hüseyin Nurettin ÖZSU (Tümgeneral, 1879-1937)

31- İbrahim Refet BELE (Milli Savunma ve İçişleri Bakanı, Tümgeneral, 1881-1963)

32- Mehmet Sıtkı ÜKE (Tümgeneral, 1877-1941)

33- Mehmet Selahattin ADİL (Tümgeneral, 1882-1961)

34- Mürsel BAKÜ (Tümgeneral, 1881-1945)

35- Mehmet Suphi KULA (Tümgeneral, 1881-1948)

36- Halit KARSIALAN (Tümgeneral, 1883-1925)

37- Alaeddin KOVAL (Tümgeneral, 1882-1930)

38- Mehmet Aşir ATLI (Tümgeneral, 1881-1957)

39- Ahmet Zeki SOYDEMİR (Tümgeneral, 1883-1954)

40- Hasan Mümtaz ÇEÇEN (Albay, 1874-1941)

41- Mehmet Ali AKÇA (Albay,1874-1949)

42- Hacı Mehmet Arif ÖRGÜÇ (Albay, 1876-1940)

43- Reşat ÇİĞİLTEPE (Albay, 1879-1922)

44- Ethem Servet BORAL (‘Moran’ Soyadı da kayıtlarda geçmektedir) (Albay, 1876-1956)

45- Halil İbrahim ÇOLAK (Albay, 1880-1944)

46- Ahmet Fuat BULCA (Albay, 1881-1962)

47- Mehmet Nuri CONKER (TBMM Başkan Vekili, Albay, 1881-1937)

48- Mehmet Hulusi CONK (Albay, 1881-1950)

49- Halit AKMANSÜ (Albay, 1884-1953)

50- Mehmet Nazım YÜCEL (Albay, 1886-1921)

51- Mahmut Nedim HENDEK (Yarbay, 1880-1920)

52- Suat İLHAN (AKDTYK Kurucu Başkan, Korgeneral, 1925- )

53- Ord. Prof. Dr. Augusto SINAGRA (1941- )

Haberleşme Üyeleri
Haberleşme üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezinin görev alanına giren konularda, bilim, kültür, eğitim ve sanat alanındaki çalışmalarıyla ve hizmetleriyle temayüz etmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilir. Haberleşme üyelerinin görev süresi 5 yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Haberleşme üyeleri, Bilim Kurulunun kararı Kurum Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile seçilir.