Katılım Koşulları / Terms And Conditions Of Participation

KONGREYE KATILIM KOŞULLARI
ÖZET GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME

Kongre, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 400 kelimelik bildiri önerilerinin 15 Nisan 2011 tarihine kadar yedinciataturkkongresi2011@gmail.com adresine, Makedonya’dan katılacakların ise, bildiri önerilerinincongress@manu.edu.mk adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Kongre konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul / düzeltme / ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve  kongre kesin programında yer alabilmeleri  için 01Ağustos 2011 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir. Bildiri Özetleri Kitabı, kongre öncesinde yayınlanarak katılımcılara dağıtılacaktır. Kongre sonrasında sunulan bildiriler Kongre Bildiriler Kitabı ve/veya Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nde yayınlanacaktır. Kongre dili Türkçe, Makedonca  ve İngilizce’dir. Anında tercüme yapılacaktır.

TAM METİN GÖNDERME

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 01 Ağustos 2011 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarakyedinciataturkkongresi2011@gmail.com adresine, Makedonya’dan katılacakların ise, congress@manu.edu.mk adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk  açısından incelenerek Kongre Programı’na dahil edilecektir.

SUNUŞ

Kongrede oturumlar, 4 bildirinin sunulacağı  ve tartışmanın yapılacağı şekilde 100 dakikalık süreler içinde gerçekleştirilecek ve sunum için dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı hazır bulundurulacaktır. Oturumlar Türkçe, Makedonca ve İngilizce olarak sunulacak bildirilerden oluşturulacak ve anında çeviri gerçekleştirilecektir.
Oturumlarda sunulan bildiriler, oturum sonunda öncelikle müzakereciler tarafından değerlendirilecektir. Müzakereci ve oturum başkanının değerlendirme raporları ile oturumdaki soru ve cevaplara ilişkin olarak hazırlanan özet rapor, her bildiri için hakem değerlendirme raporları olarak kabul edilecektir. Sunulan bildiriler, değerlendirme raporunda belirtilen eksikliklerin/değişikliklerin yapılması/düzeltilmesi kaydıyla yayımlanacaktır.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
4. Çalışma M. Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde, dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik, yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
8. Metinle doğrudan  alakalı olmayan  Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
9. Bildiri metinleri 8 ile 16 sayfa arasında olmalıdır.

 


TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION
SUBMISSION OF SUMMARY AND EVALUATION

 

 

The Congress is open to all native and foreign academicians and researchers involved with the subject matter. Participants should send 400-word research paper proposals, which should detail goal, method, sources used and possible findings, as an e-mail attachment toyedinciataturkkongresi2011@gmail.com no later than April 15, 2011. Participants from Macedonia should send the required proposals to the e-mail address:congress@manu.edu.mk. These proposals will be evaluated by the Organizing Committee Members taking into account the terms of the Congress, compliance with scientific conditions and the originality of the study. Committee members will conclude their evaluation as: approved / to be revised / rejected. The authors of the selected papers will be notified and will be required to submit the full paper by August 1, 2011 in order that it be included in the final program of the Congress. A booklet of summaries will be published before the Congress and will be distributed to participants. Papers presented at the Congress will later be published in the Congress Proceedings and/or the Journal of Atatürk Research Center. The Language of the Congress will be Turkish, Macedonian and English. Simultaneous translations will be made available.

FULLPAPER SUBMISSION

The full version of the selected work must be proofread and submitted to the address yedinciataturkkongresi2011@gmail.com or for participants from Macedonia submitted to the address congress@manu.edu.mk as an attachment in Word format by August 1, 2011. The full paper will be examined by the Organizing Committee for compliance with the abstract and scientific conditions, and be included within the Congress Program. 

PANEL

The sessions will consist of 100 minutes involving the presentation of 4 papers as well as a discussion, for which laptops and projectors will be provided. The panels will constitute papers presented in Turkish, Macedonian and English. There will be a simultaneous translation service.
The papers presented will be evaluated initially by panelists at the end of each session. A summary report prepared relating to the questions and answers of the panel based on the reports of the Panelists and the Panel Chair will be accepted as referee evaluation reports for each paper. Each presentation will be published with the condition that the deficiencies pointed out in the evaluation report are corrected and the necessary changes made. 

FULL PAPER FORMAT

1. The heading of the study must be written in bold, using capital letters; the text-alignment should be central and the name of the author should be placed just below, to the right. The academic title, institute and e-mail should be given in an unnumbered footnote at the bottom of the page.
2. Following the heading and name, the Turkish and English summaries/abstracts should be written in size 10pt, each consisting of 200 words. The English summary should also include the English-language heading.
3. The typeface should be Times New Roman, in size 12pt. Tables, footnote and references should be relayed in size 10pt.
4. The study should be written in M. Word program, blocked according to an A4 paper size. Margins should consist of 2,5cm while the header and footer should be 1,25cm.
5. There must be spacing between paragraphs. The indent: 0 cm, 6pt space-before: 6pt space-after, using single line spacing.
6. Concerning references, the surname of the author, date of publication and page number should be given in this order in brackets as in the following example: (Çaycı, 2002:520). If referenced in a footnote, however, it should be expressed in a sequence following the name and surname of the author, the book title (in bold, articles expressed in quotation marks and italic), the publishing house, place of publication and page number. The sources used should be presented as mentioned in the footnote, in alphabetical order according to surname at the end of the article.
7. Tables and graphics need to be individually numbered, giving their source directly beneath the table or graphic in size 10pt.
8. Original documents, pictures (photos, images, etc.), maps which are not directly relevant to the study should not be presented within the article body but should be numbered and attached at the end of it. High-resolution images should be saved on a  CD and submitted separately.
9. The paper is to be from 8 up to a maximum of 16 pages.